٠٤:٢٣ ٠٢/٠٣/١٣٩٨
پژوهشي
طي مراسمي درجهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ؛
جهادگران دانشگاهي نمونه تقدير شدند

مراسم تقدير از اعضاي نمونه جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان با حضور دكتر قرباني رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان و مسوولان اين واحد برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ، در اين مراسم مهندس عطايي رئيس اين واحد ضمن تقدير از جهادگران نمونه ، گزارشي از فعاليت هاي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ارايه نمود .
در ادامه همچنين دكتر قرباني رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان با ابراز خرسندي از حضور در جمع خانواده جهاددانشگاهي ، فعاليتهاي پژوهشي و فرهنگي اين نهاد را مفيد و راهگشا دانست .
خاطر نشان مي كند ، در پايان اين مراسم هدايايي به جهادگران دانشگاهي نمونه اعطا شد .

١١:٣٥ ١١/٠٧/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد