١٢:٠٦ ٢٨/٠٥/١٣٩٨
اخبار ديگر رسانه ها
به كوشش دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود
ربات تشخيص، طبقه بندي و ترميم ترك آسفالت خيابان‌ها طراحي و ساخته شد

ربات تشخيص، طبقه بندي و ترميم ترك آسفالت خيابانها توسط دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود طراحي و ساخته شد.
محمود سلماني آراني يكي از اعضاي تيم ارائه دهنده اين ربات در گفت‌وگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از ويژگي‌هاي اين ربات اكتساب تصوير مسير راه، رفع عوامل مخرب تصوير مانند لوز و سايه و به وسيله الگوريتم پردازش تصوير و رفع عوامل غير ترك مثل لكه روغن و لكه آب بر اساس داده كاوي آماري مي‌باشد كه بعد از انجام اين مراحل تشخيص نوع ترك بر اساس منطق فازي و دسته بندي ترك به چهار نوع طولي، عرضي ، بلوكي و پوست سوسماري به وسيله شبكه‌هاي عصبي آموزش پذير، انجام مي‌شود.
وي در ادامه افزود: ترميم ترك‌هاي سطحي (بلوكي و پوست سوسماري) براي جلوگيري از تبديل به ترك‌هاي ساختاري و ذخيره اطلاعات ترك و مسير راه جهت استفاده در سازمان مربوطه جهت اقدامات بعدي از ديگر ويژگي‌هاي اين ربات مي‌باشد.
سلماني آراني، مهندس خليل سيا هلويي، محمد هادي رحيمي، نوشين يوسف زاده و صادق باقر آبادي را از ديگر همكاران اين طرح معرفي كرد.

١٣:٥١ ٢٠/٠٨/١٣٨٥
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد