٠٤:٠١ ٠٢/٠٣/١٣٩٨
آموزشي
دوره‌هاي جديد كارشناسي ارشد در جهاد دانشگاهي برگزار مي‌شود.

دوره‌هاي جديد كارشناسي مديريت مراكز آموزشي و مهندسي مالي در جهاد دانشگاهي تعريف و تدوين شده است.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، ‌دكتر سعيد ميرزايي، معاون آموزشي جهاد دانشگاهي در بيست و دومين گردهمايي معاونان آموزشي واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي سراسر كشور، اظهار كرد: در حال حاضر دوره كارشناسي ارشد مديريت پژوهش در قالب آموزش ضمن خدمت براي ‌٢٠ نفر از اعضاي جهاد دانشگاهي در پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي اجرا مي‌شود.
وي با ارايه گزارش عملكرد حوزه آموزشي در سال گذشته وجاري، گفت: آموزش، ترويج يافته‌هاي پژوهش است، وظيفه‌اي كه در آن دنبال مي‌كنيم ترويج علم است و اقتضاي طبيعي آنست كه با افراد زيادي در سطح جامعه روبرو شويم.
دكتر ميرزايي در اين باره به ‌١٤٣ كارگاه و سمينار تخصصي در سراسر كشور اشاره كرد و گفت: در سال گذشته نزديك به ‌٤٠٠ هزار نفر در زير چتر آموزش‌هاي اين نهاد قرار گرفتند ودر همين مدت با ‌٦٥٠ دستگاه دولتي ، قرارداد آموزشي امضاء شد.
وي ورود به عرصه آموزش‌هاي الكترونيكي را از ديگر فعاليت‌هاي اين معاونت بر شمرد و در اين باره اظهار اميدواري كرد: در آينده نه چندان دور دروس بيشتري در اين زمينه تهيه و نهايتا اين آموزش‌ها به طور گسترده وارد مرحله اجرايي شود.
دكتر ميرزايي بر همسو بودن برنامه‌هاي اين معاونت با برنامه سه ساله سوم توسعه جهاد دانشگاهي تاكيد كرد و گفت: يكي از اهداف برنامه سوم توسعه، استاندارد سازي آموزشها در جهاد دانشگاهي است و در اين راستا تهيه نرم‌افزار جامع آموزشي كه تمامي مراحل از ثبت‌نام تا صدور گواهينامه را تحت پوشش قرار مي‌دهد ، تهيه و در اختيار واحدهاي جهاد دانشگاهي قرار داده شده است.
معاون آموزشي جهاد دانشگاهي به بررسي جمعيت كشور به لحاظ آماري اشاره و اظهار كرد: هدف از انجام اين تحقيق شناسايي گروههاي مختلف در جامعه و پاسخ مناسب به نياز آموزشي آنان است.
وي درباره اين بررسي افزود: مجموعا ‌٢٧ ميليون نفر در كشور به صورت بالقوه، جامعه هدف آموزشهاي جهاد دانشگاهي هستند.از اين تعداد ‌٥/١٥ ميليون نفر دانش آموز،5/2ميليون نفر دانشجو،7ميليون نفر ديپلم و5/2ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاه‌ها هستند كه براي تكميل مهارت‌هاي خود در دوره‌هاي آموزشي شركت مي‌كنند.
دكتر ميرزايي همچنين به برگزاري كميسيون‌هاي تخصصي در اين گردهمايي اشاره و بيان كرد: در اين كميسيون‌ها ملاك‌ها و معيارهاي تعيين بهترين‌ها در حوزه آموزشي، بررسي و آيين نامه آن نهايي مي‌شود.
معاون آموزشي جهاد دانشگاهي، در اين خصوص افزود: بر اساس نتايج اين كميسيون، سالانه بهترين معاونت آموزشي، بهترين مركز آموزشي و بهترين دوره آموزشي شناسايي و معرفي خواهد شد.
دكتر ميرزايي در پايان به ارتقاي اعضاي هيات علمي جهاد دانشگاهي اشاره و خاطر نشان كرد: تاكنون چهار نفر از اعضاي هيات علمي از رتبه استادياري به دانشياري نايل شدند.

١٧:١٤ ٢٥/٠٨/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد