١٠:١٢ ٢٨/١٠/١٣٩٨
پژوهشي
از سوي اداره كل بهزيستي استان اردبيل صورت گرفت:
صدور موافقت اصولي مركز مشاوره ژنتيك جهاددانشگاهي اردبيل

از سوي اداره كل بهزيستي استان اردبيل موافقت اصولي مركز مشاوره ژنتيك جهاددانشگاهي اردبيل صادر شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل، معاون پژوهشي جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل در اين باره گفت: در اجراي قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و بند 11 ماده 26 تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي، كميسيون استاني صدور پروانه هاي استان اردبيل موافقت اصولي خود را با تاسيس مركز مشاوره ژنتيك توسط جهاددانشگاهي اردبيل را اعلام داشته است. مهدي اصغري وسطي كلايي افزود: پروانه فعاليت اين مركز پس از معرفي مسئول فني، تجهيز و تامين نيروي تخصصي مورد نياز صادر خواهد شد.

٠٩:٠٢ ٠١/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد