١٢:٥١ ٢٤/٠٦/١٣٩٨
فرهنگي
امضای تفاهم‌نامة توسعة فعاليتهاي فرهنگي بین جهاددانشگاهی و وزارت علوم

در راستاي توسعة و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاهها تفاهم‌نامة همكاري ميان وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و جهاددانشگاهي امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهي، عليرضا زجاجي، معاون فرهنگي جهاددانشگاهي هدف از انعقاد اين تفاهم‌نامه را توسعة كمي و ارتقاء كيفي فعاليتهاي فرهنگي جهاددانشگاهي عنوان كرد و حمايت و پشتيباني در توليد و اجراي فعاليتهاي فرهنگي تمامي واحدهاي جهاددانشگاهي را از جمله دستاوردهاي اين تفاهم‌نامه برشمرد.
زجاجي گفت: وزارت علوم و تحقيقات و فناوري به موجب اين تفاهم‌نامه متعهد شده تا حمايتهاي مؤثر از اجراي اين فعاليتهاي فرهنگي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي و همچنين مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي نيز به انجام برساند. همچنين مقرر شد  كه معاونتهاي فرهنگي در واحدهاي جهاددانشگاهي سراسر كشور در ذيل و چارچوب تفاهم‌نامة مذكور، تفاهم‌نامه‌هايي از اسناد فرعي مرتبط با فعاليتهاي خود را در دانشگاههاي همجوار استاني با معاونين فرهنگي آن دانشگاهها به امضاء رسانده و اجرا نمايند.
وي به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در طرحهاي فرهنگي جهاددانشگاهي اشاره كرد و گفت: امسال 583 طرح فرهنگي از جمله جشنواره‌هاي كتاب و پايان نامه‌ سال دانشجويي، طريق جاويد، بهار، مهر باران،‌پژوهش‌هاي تجربي ابوريحان، اردوها، و برنامه‌هاي قرآني، نشستها و بزرگداشتهاي متعدد فرهنگي و ....در دفتر برنامه‌ريزي مورد ارزيابي و تصويب قرار گرفته است و هم‌اكنون توسط واحدها و مراكز و سازمانهاي تابع فرهنگي در حال اجرا مي‌باشد.
گفتني است اين تفاهم‌نامه به مدت 3 سال لازم‌الاجرا مي‌باشد و در صورت توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود.

١٥:٤٨ ٠٩/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي