١٤:٣٩ ٠٧/٠٤/١٤٠١
معرفي کتاب
اصول موتورهاي پيشرفته ديزلي
مؤلف : مهندس آرش محبي
ناشر : جهاددانشگاهي واحد آذربايجان غربي
نوبت چاپ : اول- 83

مجموعه حاضر حاوي مطالبي درمورد فرايندهاي احتراق و نحوه تشكيل آلاينده ها و همچنين تكنولوژي هاي نوين بكار گرفته شده در موتورهاي پيشرفته ديزلي است . چند فصل اول اين كتاب شامل فرايندهايي است كه در مدت زمان چند ميلي ثانيه در درون محفظه احتراق يك موتور ديزلي روي مي دهد . فصل آخر نيز اصول تكنولوژي ها و پيشرفتهايي را تشريح مي كند كه براي بهبود احتراق و كاهش آلايندگي موتورهاي ديزلي امروزي لازم است.
بكارگيري مجموعه اين تكنولوژي هاي جديد باعث شده كه در سال هاي اخير ، موتورهاي ديزلي تزريق مستقيم پردور موسوم به موتورهاي HSDI  توسط كمپاني هاي مشهور خودروسازي طراحي و ساخته شوند . اين موتورها به سبب بازدهي حرارتي بيشتر ، مصرف سوخت پائين تري داشته و آلايندگي كمتري را نيز توليد مي كنند . به همين خاطر جايگزين خوبي براي موتورهاي اشتغال جرقه اي (بنزيني) بكار رفته در خودروهاي سواري ، محسوب مي شوند .
شايان ذكر است كتاب مذكور در قالب 186 صفحه و با قيمت 20000 ريال در اختيار علاقه مندان قرار گرفته است .

١٥:٢٢ ٠٣/١٠/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد