١٣:٥٥ ٠٧/٠٤/١٤٠١
فرهنگي
ديدار مسؤولان جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان با سرپرست جديد اين دانشگاه

مسؤولان جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان با دكتر قرباني سرپرست جديد اين دانشگاه ديدار كردند.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ، در اين ديدار گزارشي از فعاليت هاي جهاددانشگاهي ارايه گرديد و سپس پيرامون همكاري هاي متقابل بحث و گفتگو شد .

١١:٣٥ ١٣/٠٧/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد