١٤:٣٨ ٠٧/٠٤/١٤٠١
آموزشي
معاون آموزشي جهاد دانشگاهي: 27 ميليون نفر به نوعي با آموزشهاي علمي - كاربردي جهاد دانشگاهي متصل هستند .

معاون آموزشي جهاد دانشگاهي گفت: 27 ميليون نفر به نوعي با آموزشهاي علمي - كاربردي جهاد دانشگاهي در ارتباط و متصل هستند. 
به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر سعيد ميرزايي در بيست و دومين گردهمايي معاونان آموزشي واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي، افزود: 400 هزار نفر در بخش معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي آموزش ديده‌اند كه اين آموزشها در قالب قرارداد با 650 دستگاه ارايه شده‌اند.
وي برگزاري 143 سمينار و كارگاه تخصصي آموزشي، تهيه يك نرم‌افزار آموزشي براي كارهاي آموزشي، تهيه و تجهيز وسايل تجهيزاتي و مراكز آموزشي به 68 واحد، راه‌اندازي وب سايت آموزشي را از مهمترين فعاليت‌هاي معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي بيان كرد.
دكتر ميرزايي اظهار كرد: امسال دو دوره كارشناسي ارشد مهندسي مالي جهت ارتقاي اعضاي هيات علمي جهاد برگزار مي‌شود.
معاون آموزشي جهاد دانشگاهي در ادامه همچنين گفت: معاونت آموزشي براي نخستين بار دوره‌هاي تخصصي آتش‌نشاني را برگزار كرده و يك قرارداد متمركز نيز جهت تهيه وسايل كمك آموزشي براي روستاييان، با شهرداري دارد.
دكتر ميرزايي در خاتمه گفت: در گرهمايي امسال بهترين مركز آموزشي، مركز آموزشي الگو و بهترين دوره آموزشي انتخاب و معرفي مي‌شود. 
 

١٤:٠٩ ٢٥/٠٨/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد