١٣:٢٧ ٠٧/٠٤/١٤٠١
آموزشي
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی واحد يزد  با خانه کارگر جمهوری اسلامی امضاء شد.
پیرو تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی واحد يزد  با خانه کارگر جمهوری اسلامی و نظر به تجربیات آموزشی جهاد دانشگاهی واحد یزد تفاهم نامه همکاری آموزشی در
زمینه برگزاری دوره های عمومی و تخصصی بین معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و خانه کارگر استان یزد امضاء گردید.

١٢:٤٩ ١٤/٠٩/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد