٠٦:٣١ ٢٩/٠٥/١٤٠١
گزارش
معرفي مركز رشد فناوري اطلاعات وارتباطات جهاد دانشگاهي(رويش)

راهي كه جهاد دانشگاهي در طول بيش از ربع قرن فعاليت پربار علمي، تحقيقاتي، فرهنگي، اطلاع‌رساني و به ويژه فناوري پيموده،‌ همواره به يك هدف مهم و اساسي معطوف بوده كه همانا


مركز رشد رويش، مكاني است كه هسته‌ها و مؤسسات فناوري نوپا، در حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات، در آن مستقر شده و از خدمات عمومي، تجهيزات و امكانات اوليه مورد نياز، خدمات مشاوره و پشتيباني‌هاي تخصصي بهره‌مند مي‌ شوند

يافتن راهكاري براي هدايت پژوهش به سوي تامين نيازهاي اساسي جامعه و يا به عبارت امروزين"تجاري‌سازي يافته‌هاي علمي و پژوهشي" و پوشش كاستي‌ها و چالش‌هاي مختلف جامعه بوده است. بي جهت نيست كه بسياري از صاحب‌نظران برجسته علم و فناوري كشور، جهاد دانشگاهي را الگوي موفق اتفاقاتي مي‌دانند كه در دره سيليكون (silicon valley) آمريكا رخ نمود و نماد فعاليتي قلمداد مي‌كنند كه به صورت بومي در كشوري در حال توسعه مثل ايران از بطن و درون انقلاب پا گرفت و پاسخگوي بسياري نيازهاي اجتماعي گرديد.
و اين گونه است كه حتي جهاد دانشگاهي به عنوان "پارك و مركز رشد بزرگي" تلقي مي‌شود كه بدون اينكه شعار امروزي مراكز رشد به پارك‌هاي علم و فناوري را باب نمايد، ‌ماهيت خود را به عنوان پارك و مركز رشد موفق تداوم بخشيد و بسياري از قوانين دست و پاگير را عوض كرد و به نفع جامعه علمي، پژوهشي و فناوري كشور تغيير داد. از اين رو جهاد دانشگاهي پرچمدار حركت خود جوش پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري در كشور است و بدون آنكه ادعايي داشته باشد، در بحث تجاري‌سازي يافته‌ها و تبديل ايده به محصول موفق بوده كه مي‌تواند ادعاي به حق داشته باشد.
جهاد دانشگاهي با سابقه علمي، پژوهشي و فناوري كه علاوه بر اين موارد، حمايت از ايجاد و راه‌اندازي شركت‌هاي مهندسي و به اصطلاح ادبيات مراكز رشد شركت‌هاي دانش بنيان را نيز در كارنامه خود دارد.از اين رو جهاد دانشگاهي مركز رشد خود را در سال 1383 با در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و با نام مركز رشد رويش راه‌اندازي كرد؛ اين مركز به تجاري‌سازي ايده‌هاي نو و خلاق در زمينه‌هايي مي‌پردازد كه بر اساس فناوري اطلاعات و ارتباطات بنا شده باشند.

مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات رويش
مركز رشد رويش، مكاني است كه هسته‌ها و مؤسسات فناوري نوپا، در حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات، در آن مستقر شده و از خدمات عمومي، تجهيزات و امكانات اوليه مورد نياز، خدمات مشاوره و پشتيباني‌هاي تخصصي بهره‌مند مي‌گردند. اين مركز محيطي پويا به منظور جذب و پرورش ايده‌هاي نوآورانه و تبديل آنها به كسب و كارهاي موفق را فراهم مي‌آورد.

اهداف مركز
عمده‌ترين اهداف مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات رويش عبارتند از:
• كمك به توسعة كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
• ايجاد زمينه‌هاي كارآفريني و توسعه مشاغل مرتبط
• ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات
• كمك به توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي قابل عرضه به بازار
• بستر‌سازي به منظور ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب براي جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهي
• رشد اقتصادي منطقه و تنوع بخشيدن به آن
• ايجاد تنوع در سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در منطقه
• بسترسازي جهت تجاري‌كردن دستاوردهاي تحقيقاتي
• نحوه پذيرش وشركت‌هاي تحت پوشش

روش جذب و پذيرش واحدهاي فناور
مركز رشد پس از اعلان فراخوان عمومي و دريافت تقاضاها به بررسي مقدماتي فرم‌هاي تقاضا در كميته پذيرش مركز رشدپرداخته،سپس از متقاضان استقرار در مركز رشد كه امتياز پذيرش اوليه در مركز رشد را كسب نموده و طي مصاحبه حضوري و جمع‌بندي امتياز نهايي واحد فناوري مجوز قطعي براي استقرار در مركز رشد را به دست آوردند. حاصل اقدامات صورت گرفته طي دو مرحله فرايند پذيرش در مركز رشد رويش استقرار 17 واحد و هسته فناوري بوده است.

اهم دستاوردها

آموزش


اين مركز موفق به ارائه بيش‌ از 12140 نفر ساعت آموزش در قالب 25 سمينار و كارگاه آموزشي براي مخاطبين مختلف در طي 4 سال اخير شده است

دوره‌هاي و كارگاه‌هاي آموزشي برگزار شده توسط مركز رشد رويش؛
اين مركز موفق به ارائه بيش‌ از 12140 نفر ساعت آموزش در قالب 25 سمينار و كارگاه آموزشي براي مخاطبين مختلف در طي 4 سال اخير گرديده است.مهمترين عناوين و مخاطبين دوره‌هاي برگزار شده شامل موارد زير است.
عناوين برخي از كارگاه هايي كه توسط مركز رشد رويش كه به سفارش دستگاه‌ها ،نهادها و مراكز مختلف خصوصي و دولتي برگزار شده به شرح زير است؛
• كارگاه‌هاي آموزشي در حوزه مديريت فناوري اطلاعات شامل: دور نما، استراتژي توسعه، تدوين طرح كسب و كار، مديريت پروژه
• سمينار در حوزه پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري شامل : ادبيات، مفاهيم، تدوين طرح كسب و كار، مديريت و كارآفريني
• كارگاه آموزشي در خصوص: دولت الکترونيکي، مالکيت فکري، آشنايی با قوانين و مقررات و ...

ترويج
• انتشار نشريه رشد فناوري به عنوان اولين نشريه در حوزه پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري كه تا كنون بيش از60 مقاله علمي از اين طريق انتشار يافته است
• برگزاري نه نشست تخصصي در زمينه هاي مرتبط با پارك‌ها و مراكز رشد نيز از ديگر فعاليت‌هاي ترويجي در حوزه پارك‌ها و مراكز رشد است كه مشروح آن توسط نشريه منتشر شده است
• سايت طراحي و راه‌اندازي پورتال مراكز رشد و سايت مركز تحت عنوان
www.rooyesh.ir ازكارهاي ديگر مركز است.

پژوهش
• انتشار بيش از 12 مقاله در نشريات مرتبط توسط اعضاي مركز رشد رويش شامل:
• ارائه مقاله با عنوان «سرمايه مخاطره‌پذير مهمترين منبع مالي در پيشبرد اهداف مراکز رشد» در همايش بين‌المللي پارک‌ها و مراکز رشد
• ارائه مقاله با عنوان مفاهيم و راهکارهاي عملي براي شبکه سازي مراکز رشد ايران در همايش بين‌المللي پارک‌ها و مراکز رشد
• ارائه مقاله در سمينار راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاري مخاطره پذير با عنوان ارتباط بين شركت‌هاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تأثير متقابل آنها بر يكديگر
• پذيرش مقاله در انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن با عنوان"ارائه يك مدل فازي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد
• چاپ مقاله با عنوان ارائه مدلي براي تدوين استراتژي مراكز رشد (نشريه تخصصي پارك‌ها و مراكز رشد)
• چاپ مقاله با عنوان آشنايي با مراكز رشد و انواع آن (نشريه تخصصي پارك‌ها و مراكز رشد)
• چاپ مقاله با عنوان عصر شكوفائي كارآفريني
• چاپ مقاله با عنوان نهادهاي جانبي مراكز رشد
• چاپ مقاله با عنوان مدل‌هاي تجاري و نسل‌هاي مختلف مراکز رشد (نشريه تخصصي پارك‌ها و مراكز رشد، (
• چاپ مقاله با عنوان مباني تهيه طرح بازاريابي (نشريه تخصصي پارك‌ها و مراكز رشد (
• چاپ مقاله با عنوان آينده و فضاي كسب و كار (نشريه تخصصي پارك‌ها و مراكز رشد (

مديريت و اجرا
• طرح ارتقاي خدمات مراكز رشد كشور(InfoDev)
به طور كلي هدف از اجراي طرح ارتقاي خدمات مراکز رشد كمك به بهبود ارائه سرويس‌هاي مراكز رشد به منظور توسعه کارآفريني و نيل به اقتصاد دانايي محور و ايجاد اشتغال پايدار مي‌باشد. براي تحقق اين هدف در اين طرح مجموعه پروژه‌هاي پنج‌گانه زير پيش‌بيني شده است و در حال اجرا است.
o پروژه 1: آموزش مديران مراكز رشد و واحدهاي فناور مستقر در اين مراكز (Training)
o پروژه 2: ارائه خدمات در بستر الكترونيكي (Services & E-Services)
o پروژه 3: شبكه سازي مراكز رشد و مؤسسات مستقر (Networking)
o پروژه 4: مراكز رشد مجازي (Semi-Virtual Incubators)
o پروژه 5: پورتال مراكز رشد كشور (Portal)
اين طرح با حمايت بانك جهاني و همكاري شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، مركز رشد ICT جهاد دانشگاهي (رويش) و پارك علم و فناوري يزد اجرا مي‌گردد. همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نيز
مشاركت دارند. فعاليت‌هاي مختلف اين طرح در حوزه‌ انتقال تجربه و اطلاعات از خارج به داخل كشور و در زمينه‌ چگونگي مديريت مراكز رشد است، در چند سال گذشته حركت رو به رشدي در زمينه‌ توسعه‌ مراكز رشد و پارك‌ها‌ي فناوري در كشور آغاز شده و پذيرش طرحي از ايران براي اولين بار حاكي از اهميت فعاليت‌هاي اين مراكز در كشور است.

• شبكه مراكز رشد استان تهران
با توجه به مزاياي شبكه‌سازي و ضرورت شكل‌گيري يك شبكه براي مراكز رشد كشور، شبكه مراكز رشد استان تهران به همت و ابتكار عمل مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش) فعاليت خود را آغاز كرده است.
تأسيس و راه‌اندازي 13 پارك و 43 مركز رشد علم و فناوري در كشور و ضرورت تعامل و همكاري مناسب ميان آنها فرصتي را فراهم كرد تا هسته اوليه شبكه مراكز رشد شكل گيرد. لازمه توجه به مقوله‌هايي نظير هم‌افزايي، استفاده حداكثر از امكانات و خدمات موجود، مديريت اطلاعات، اطلاع‌رساني روزآمد و توجه به رويه‌ها، قوانين و فرصت‌هاي پيش روي اين مراكز از مواردي بود كه زمينه‌ساز ايجاد شبكه مراكز رشد استان تهران شد.

• شرح طرح حمايت از تحقيقات و توليد محصولاتبخش خصوص و تعاوني در زمينه ICT
در راستاي طرح توسعه كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) و در جهت رفع نيازهاي بازار داخل و ارتقاء توان رقابت در بازار جهاني و گسترش تحقيقات در بخش ICT كشور دولت در چارچوب اين طرح نسبت به تقويت بنيه اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت سرمايه‌گذاري تحقيقاتي از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه كل كشور اقدام مي‌نمايد و از ايده‌هاي تحقيقاتي، فناوري و توليدي شركت‌ها و مؤسسات خصوصي و تعاوني كه قابل تجاري شدن و عرضه به بازار باشد به انجام رساندن آن نياز به تحقيق و توسعه (R&D) داشته باشد. در قالب اعطاي اعتبار تحقيقاتي (Research Grant) و وام كم‌بهره توليد در سه بخش ايده‌هاي منجر به توليد محصولات جديد، ايده‌هاي تكميل و ارتقاء محصولات موجود و پروژه‌هاي تجاري‌سازي محصولات حمايت مالي به عمل مي‌آورد.


با توجه به مزاياي شبكه‌سازي و ضرورت شكل‌گيري يك شبكه براي مراكز رشد كشور، شبكه مراكز رشد استان تهران به همت و ابتكار عمل مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي (رويش) فعاليت خود را آغاز كرده است

مجموع عملكرد طرح در حمايت از ايده‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي و توليدي در شش محور شامل شبكه و سخت‌افزار، هوش مصنوعي، تجارت الكترونيك، سيستم‌هاي اطلاعاتي، نرم‌افزارهاي آموزشي و فرهنگي و امنيت اطلاعات صورت مي‌پذيرد. اين طرح بخشي از طرح راهبردي توسعه واحدهاي كوچك و متوسط فعال در ICT از طريق ايجاد مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري است.


• افتخارات كسب شده

o مركز رشد رويش در نيمه دوم سال جاري موفق شد در سطح استان تهران به عنوان سازمان كارآفرين برتر شناخته شود و لوح تقدير خود را از وزير محترم كار دريافت نمايد.
o مركز رشد رويش در سال 85 موق شد به عضويت كامل انجمن بين‌المللي پارك‌ها و مراكز رشد در آيد.
o اين مركز به عنوان يكي از شش عضو اصلي انتخاب كننده نماينده غرب اسيا در انجمن بين‌المللي پارك‌ها و مراكز رشد است.
o طرح شركت پيوند افزار يكي واحدهاي مستقر در اين مركز نيز در جشنواره كارآفريني شيخ بهايي به عنوان طرح كسب و كار برتر شناخته شد.
o شركت صوت آذين يكي ديگر واحدهاي مستقر در اين مركز موفق به كسب جايزه نمايشگاه بين المللي اختراعات سوئيس شد.

١١:١٩ ٢٠/٠١/١٣٨٦
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد