١٣:٣٥ ٠٧/٠٤/١٤٠١
مقاله
ميزان اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعه كننده به مراكز ماموگرافي

 ماموگرافي يكي از انواع روش‌هاي غربالگري و تشخيص سرطان پستان است. از آنجا كه انجام ماموگرافي معمولاً همراه با نوعي اختلال روحي ـ رواني است، لذا بانوان در انجام آن با مشكلاتي مواجه هستند. اين مطالعه به بررسي اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعه كننده به كلينيك ماموگرافي مي‌پردازد.

 در مجموع 1147 زن به هنگام مراجعه به كلينيك‌هاي ماموگرافي با يك پرسشنامه استاندارد مورد ارزيابي قرار گرفتند و نتايج نشان داد كه بر اساس معيارها و امتيازات به‌ دست آمده 27 درصد از بانوان در معرض اختلال اضطراب و 14 درصد از آنان در معرض اختلال افسردگي قرار داشتند. همچنين نتايج ماموگرافي نشان داد كه فقط 7 درصد از بانوان مشكوك به سرطان پستان بوده‌اند. وقتي امتياز اضطراب و افسردگي بانوان با تشخيص ماموگرافي آنان مقايسه شده، تحليل داده‌ها نشان داد كه رابطه‌اي بين تشخيص ماموگرافي و ميزان اضطراب و افسردگي وجود ندارد. در اين مطالعه بانواني كه از تحصيلات كمتر برخوردار بودند و از نظر سني در گروه سني جوان تر قرارداشتند اضطراب بيشتري را به هنگام ماموگرافي از خود بروز دادند. درمورد افسردگي نيز بانوان بي‌سواد و مسن‌تر بيشتر دچار اختلال بودند.

 به طور كلي نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه براي كاهش اضطراب و افسردگي در بانواني كه جهت انجام ماموگرافي مراجعه مي‌كنند، لازم است دو گروه سني جوان و مسن و همچنين افرادي كه از آموزش كمتري برخوردارند مورد توجه قرار گرفته و راهنمايي‌هاي لازم براي آنان فراهم شود.

 گفتني است،اصل اين پژوهش كه با مديريت دكترعلي منتظري وهمكاري خانمها دكتر مريم ‌السادات جعفري ودكتر ماندانا ابراهيمي انجام شده است، در شماره سوم سال 1384فصلنامه علمي-پژوهشي "پايش"وابسته به پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي درج شده است.

 

١٧:١٤ ٠٢/١٢/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد