١٢:٤٨ ٠٧/٠٤/١٤٠١
ماهنامه پيام جهاد
شصت و هفتمين شماره پيام جهاد منتشر شد

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي ، گزارش كامل بازديد رهبر معظم انقلاب از پژوهشكده رويان و دستاوردهاي جهاددانشگاهي ، گزارش گردهمايي معاونان پژوهشي جهاددانشگاهي در شهرستان اروميه ، گزارش بازديد رييس و اعضاء كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از جهاددانشگاهي واحد علم و صنعت از جمله مطالبي است كه در اين شماره جديد پيام جهاددرج شده است .

- صفحه 1-11

- صفحه 12-21

- صفحه 22-33

- صفحه 34-44

١٠:٥٦ ٢٨/٠٥/١٣٨٦
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد