١٣:٠٣ ٠٧/٠٤/١٤٠١
ماهنامه پيام جهاد
شصت و ششمين شماره پيام جهاد منتشر شد

به گزارش روابط عمومي، گزارش برگزاري جشنواره هفته كارآفريني در استان هاي مختلف، مصاحبه مهندس داراب يزداني رييس پژوهشكده گياهان داروئي، گزارش بيست ودومين جشنواره ملي قرآن دانشجويان ايران ، گزارش يازدهمين جشنواره پايان نامه سال دانشجويي، گزارش دومين جشنواره طرح‌هاي پژوهشي ايسپا و گفتگوي مهندس شرافت رييس جهاددانشگاهي واحد يزد از جمله مطالبي است كه در اين شماره پيام جهاد منتشر شده است.

- صفحه 1 تا 11

- صفحه 12 تا 22

- صفحه 23 تا 34

- صفحه 35 تا 45

- صفحه 46 تا 56

٠٩:٤١ ٠٣/٠٤/١٣٨٦
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد