١٧:٥١ ٠٩/٠٤/١٤٠١
همايش ها و جشنواره ها
عضو هیئت علمی پژوهشکده رویان:
طب ترمیمی می تواند جایگزین سلول های از دست رفته در بیماریها شود

عضو هیئت علمی پژوهشکده رویان گفت: ازطب ترمیمی به عنوان یک انقلاب جدید یاد می شود، زیرابا استفاده از تکنو لوژی ها وابزارهایی که در این علم وجود دارد آن قسمت ازسلول یا بافتی که از دست رفته است را جایگزین می کند این کار با ساخت سلول در آزمایشگاه یاتحریک سلول در بدن انجام می گیرد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان کرمانشاه،دکتر ناصر اقدمی – عضو هیئت علمی پژوهشکده رویان – در سمینار یکروزه سلولهای بنیادی خون بند ناف و کاربردهای درمانی آن که در کرمانشاه برگزارشد؛ در رابطه با سلول های بنیادی و طب ترمیمی اظهار داشت: درواقع طب جدیدی که اخیرا درجات زیادی را کسب کرده تب ترمیمی است که از آن به عنوان یک انقلاب جدید یاد می شود، افرادی که دچار عارضه هایی مثل سکته قلبی یا مغزی می شوند تعدادی ازسلول ها یا بافت های بدن خود را از دست خواهند دادکه دارو درمانی فقط جلوی پیشرفت یا از دست دادن عضو را خواهد گرفت و کاری برای جایگزین شدن سلول یا بافت انجام نمی دهد اما درطب ترمیمی با استفاده از تکنو لوژی ها وابزارهایی که وجود دارد آن قسمت ازسلول یا بافتی که از دست رفته است را جایگزین می کند این کار با ساخت سلول در آزمایشگاه یاتحریک سلول در بدن انجام می گیرد.  
وی دررابطه با ابزارهایی که در طب ترمیمی استفاده می شود گفت: اولین ابزاری که در تب ترمیمی مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از دارو است که بعضی از دارو ها در اعضایی که دچار نقصان شده اند حالت ترمیم را در آنها افزایش می دهد یکی از این دارو ها همان GCSF است که برای جانشینی یا افزایش تعداد سلول بنیادی وسلول های هماتپولیک از آن استفاده می شود. 
اقدمی ادامه داد:ابزار بعدی استفاده از سلول است که اگر ارگانی دچار عارضه شد در واقع سلول ها می توانند این جایگزینی را انجام دهند و بالا خره سومین ابزاری که درطب ترمیمی داریم و بحث تحقیقاتی بر روی آن انجام می شود این است که بافتی که از دست رفته در آزمایشگاه ساخته می شود و به جای سلولی که از دست رفته مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان گفت: آن چیزی که در حال حاضر وارد بحث ها ی مطالعات بالینی شده استفاده از سلول درمانی است و سلول درمانی عبارت است از جایگزینی سلولی که بافت از دست داده و در پژوهشکده رویان بر روی بیماریهایی که عمدتاقلب ، چشم ، کبد و همین طور پوست را درگیر می کند کار می کنیم.
شایان ذکر است،کنفرانس یک روزه سلو لهای بنیادی خون بندناف و کاربردهای درمانی آن از سوی هسته فناور بانک خون بند ناف مرکز رشد واحدهای فناوری جهاد دانشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی واحد تهران با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیئت علمی پژوهشکده رویان در کرمانشاه برگزار شد.ح/الف

١٠:٢٩ ٠١/١١/١٣٨٧
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد