٢٠:٥٤ ١٠/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
با تلاش پژوهشگران شيمي
دستگاه «الكتروفورز مويين» در كشور طراحي و ساخته شد
محققان ايراني موفق به ساخت دستگاه الكتروفورز مويين شدند كه كاربردهاي وسيعي در آناليز مواد دارويي و نمونه‌هاي محيطي و بيولوژيكي، آناليز ماكرومولكول‌ها و پليمرها، نانوذرات و گونه شناسي عناصر فلزي و تركيبات آلي فلزي دارد.
دكتر عليرضا فخاري، مجري طرح در گفت‌گو با خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه روش الكتروفورز مويين به عنوان يكي از تكنيك‌هاي پيشرفته كروماتوگرافي محسوب مي‌شود، گفت: اساس جداسازي در اين دستگاه با تمام تكنيك‌هاي ديگر مانند كروماتوگرافي مايع و گازي متفاوت است. عامل حركت گونه‌ها در اين تكنيك، ميدان الكتريكي است كه در طول لوله مويين اعمال مي‌شود و گونه‌ها بر اساس نوع و تعداد بار و شعاع يوني به طرف الكترود مربوطه حركت مي‌كنند.
اين عضو هيات علمي گروه شيمي دانشگاه شهيد بهشتي افزود: در طول مسير حركت، آشكار سازي واقع شده است كه مي‌تواند در حين عبور گونه از روبروي آن، گونه مربوطه را آشكار سازي كند. از مزاياي اين تكنيك مي‌توان به هزينه‌هاي بسيار اندك از قبيل نياز به حجم كم نمونه مورد آناليز، مصرف بسيار كم حلال و ارزاني ستون‌هاي مورد نياز و در مقابل نتايج بسيار خوب آن اشاره كرد؛ به طوري‌كه قدرت جداسازي اين تكنيك به اندازه كروماتوگرافي گازي بوده و براي اين جداسازي فقط نمونه به اندازه نانوليتر و حلال به اندازه ميكروليتر مصرف مي‌شود.
فخاري درباره كاربردهاي اين دستگاه توضيح داد: آناليز مواد دارويي شامل مواد اوليه دارويي، محصولات دارويي، مواد جانبي و ...، آناليز نمونه‌هاي محيطي شامل سموم كشاورزي، آلاينده‌هاي آلي و معدني، نمونه‌هاي آبي، خاك و ...، آناليز نمونه‌هاي بيولوژيكي از قبيل پروتئين‌ها، پپتيدها، اسيدهاي آمينه، DNA و ..، آناليز ماكرومولكول‌ها و پليمرها، گونه شناسي عناصر فلزي و تركيبات آلي فلزي، آناليز نانوذرات (شامل تعيين اندازه، فراواني و محاسبات كمي) و تعيين پارامترهايي مانند pKa, LogP و تحرك يوني از جمله كاربردهاي الكتروفورز مويين هستند.
٠٨:٣٠ ١٤/٠٩/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد