٢١:٠٦ ١٠/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
با تلاش محققان ايراني ساخته شد:
سيستم تصفيه فتوكاتاليستي هواي محيط‌هاي صنعتي
پژوهشگران نانو فن‌آوري دانشگاه صنعتي شريف موفق به ساخت دستگاهي براي تصفيه فتوكاتاليستي آلاينده‌هاي هوا شدند كه جهت حذف آلاينده‌هاي شيميايي در محيط‌هاي خاص صنعتي طراحي شده و مي‌تواند در محيط‌ هاي نگهداري حيوانات (نظير مرغداري‌ها)، شركت‌هاي آب و فاضلاب و نيز صنايعي نظير چرم‌سازي‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصفيه فتوكاتاليستي هوا براساس يك فرايند شيميايي و نه مكانيكي صورت مي‌گيرد. فتوكاتاليست‌ها موادي نيمه هادي هستند كه سطح آن‌ها در معرض نور ماوراء بنفش شديدا اكسيد كننده شده و در نتيجه قادر هستند كه مولكول‌هاي سمي CO, NOx، تركيبات آلي فرار و انواع بوها را به مولكول‌هاي بي‌اثر تبديل كنند.
فيلترهاي مكانيكي قابليت حذف ذرات بزرگتر از حدود يك ميكرومتر را دارند، اما براي ذرات كوچك‌تر نظير ويروس‌ها و نيز براي مولكول‌هاي سمي كارايي ندارند.
آلاينده‌هاي هوا مشتمل بر ذرات معلق و مولكول‌هاي سمي است. ذرات معلق هوا كه شامل ويروس‌ها و باكتري‌ها نيز مي‌شوند، ابعادي از چند 10 نانومتر تا چند 10 ميكرومتر دارند و معمولا به روش‌هاي مكانيكي توسط ميكرو الياف و ساختارهاي متخلخل جذب مي‌شوند.
مكانيسمي كه معمولا براي جذب مولكول‌هاي گاز مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جذب سطحي انتخابي بر روي مواد متخلخل با سطح بسيار زياد مانند كربن فعال است. اين روش گرچه نسبتا ارزان است، اما يك فرايند خود تنظيم نيست و بعد از مدتي سطح از مولكول‌هاي جذب شده اشباع مي‌شود.
علاوه بر اين قدرت اكسيد كنندگي سطوح مي‌تواند باعث كشته شدن ويروس‌ها و باكتري‌ها شود.
به گفته مجريان طرح، سيستم ساخته شده در آزمايشگاه نانو ذرات و پوشش‌هاي نانومتري دانشگاه صنعتي شريف مدل اوليه‌اي است كه جهت حذف آلاينده‌هاي شيميايي در محيط‌هاي خاص صنعتي طراحي شده و در صورت توسعه محصول، اين سيستم مي‌تواند جهت كاربردهايي در محيط‌ هاي نگهداري حيوانات (نظير مرغداري‌ها)، شركت‌هاي آب و فاضلاب و نيز صنايعي نظير چرم سازي‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
٠٨:٠٢ ٢٢/٠٩/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد