١٧:٤٢ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
موفقيت مققان دانشگاه اصفهان در ابداع روشي نوين تصفيه پساب‌ها
پژوهشگران دانشگاه اصفهان، موفق به توليد نانوذراتي شدند که مي‌توانند در کوتاه مدت براي رفع آلودگي ناشي از رنگ‌هاي نساجي راه‌گشا باشد.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دکتر مجتبي نصراصفهاني، مجري طرح با بيان اين كه استفاده از نانوفتوکاتاليست‌ها به منظور بهره‌برداري هم زمان از ناحيه ماوراء بنفش نور خورشيد (يک منبع انرژي هميشگي) و امتياز کوچک شدن ذرات در حد نانومتر به عنوان کاتاليزور در بسياري از واکنش‌هاي شيميايي همواره مورد توجه بوده است، گفت: در اين پژوهش از فيلم‌هاي کامپوزيتي نانوساختار دي‌اکسيد تيتانيم به عنوان يک فتوکاتاليست شاخص در تخريب آلاينده‌هاي زيست محيطي بهره‌برداري کرده‌ايم.
وي با بيان اين که هدف طرح، استفاده از روشي نوين و سالم در تصفيه پساب‌ها و آلاينده‌ها بوده است، افزود: در اين تحقيق از خاصيت فتوکاتاليستي نانوذرات دي‌اکسيد تيتانيم بهره‌ گرفته‌ايم، ضمن اينکه اين نانوذرات را در يک ساختار کامپوزيتي به صورت پوشش در آورده‌ايم تا جداسازي کاتاليست از محلول مورد آزمون به راحتي قابل انجام باشد.
در اين کار تحقيقاتي، سه نوع فيلم کامپوزيتي دي‌اکسيد تيتانيم با استفاده از سه نوع نانوپودر پيش‌کلسينه تجاري دي‌اکسيد تيتانيم با نام‌ها‌ي تجارتي دگوسا، نانوپودر آلدريچ و ميلينيم ساخته شد.
سوسپانسيون‌هاي پايداري از نانوپودرها به وسيله دستگاه فراصوت در سل دي‌اکسيد تيتانيم با نسبت‌ها‌ي مولي بهينه پخش و سپس به روش لايه‌نشاني چرخشي روي اسلايدهاي شيشه‌اي پوشش داده شدند. فيلم‌هاي کامپوزيتي حاصل با غلظت و اسيديته مشخص، بعد از به اشباع رساندن با گاز اکسيژن در معرض نور فرابنفش، مورد استفاده قرار گرفتند.
دکتر نصراصفهاني در ادامه تصريح کرد: از فيلم‌هاي کامپوزيتي حاصل مي‌توان براي تخريب برخي رنگينه‌هاي معروف پساب کارخانجات نساجي (شامل رنگينه‌هاي متيل نارنجي، سولوفنيل قرمز، زرد روشن X6G و تترترو مستقيم آبي روشن) استفاده كرد.
دانش‌اموخته دکتري شيمي معدني دانشگاه اصفهان، نوآوري اين تحقيق را رفع مشکلات مربوط به جداسازي و فيلتر کردن پودرهاي دي‌اکسيد تيتانيم که به صورت سوسپانسيون استفاده مي‌شوند، مساحت سطح پايين فيلم‌هاي لايه‌نازک دي‌اکسيد تيتانيم که به کارآيي پايين اين فيلم‌ها منجر مي‌شود و همچنين افزايش کارآيي فتوکاتاليزوري فيلم‌هاي نانوساختار کامپوزيتي با اصلاح مشخصات سطحي آنها عنوان کرد.
جزئيات اين پژوهش که با همکاري دکتر محمدحسين حبيبي انجام شده، در مجله Desalination and Water Treatment (جلد 3، صفحات 64–72، سال 2009) منتشر شده است.
٠٧:٤٩ ٢٤/٠٩/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد