٢١:٢٤ ١٠/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
دانشمند‌ان پروتئين مصنوعي توليد كردند
دانشمند‌ان در آمريكا موفق به توليد پروتئيني مصنوعي شده‌اند كه در توليد بيوكاتاليزورها براي كاربردهاي بيوتكنولوژي، زيست محيطي و داروسازي قابل استفاده خواهد بود.
به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پروفسور يي لو، استاد دانشگاه ايلينويز كه سرپرستي اين پژوهش را عهده دار بوده است، مي‌گويد: اين پروتئين مصنوعي هم يك مدل ساختاري و هم يك مدل كاربردي از پروتئين طبيعي ردوكتاز اكسيد نتيريك است.
گروه تحقيقاتي پروفسور لو تاكيد كردند كه اولين گروهي هستند كه موفق به طراحي پروتئيني شده‌اند كه هم از لحاظ ساختاري و هم به لحاظ كاركرد از يك متالوپروتئين (پروتئيني حاوي يون فلزي) تقليد مي‌كند.
شرح اين دستاورد در مجله نيچر منتشر شده است.
٠٧:٤٩ ٢٤/٠٩/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد