٢٢:٠٦ ١٠/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
رييس دانشگاه صنعتي اميركبير:
نيمي ازظرفيت هيات علمي دانشگاه‌ درهمكاري با صنعت فعال شده است
رشته‌هاي فوتونيك، آينده پژوهي وخوردگي دردانشگاه راه‌اندازي مي‌شوند
رييس دانشگاه صنعتي اميركبير از راه‌اندازي رشته‌هاي فوتونيك، مهندسي ساخت دريايي، آينده پژوهي وخوردگي به عنوان برنامه‌هاي در دست اقدام دانشگاه براي سال 89 خبر داد.
به گزارش خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عليرضا رهايي كه در چهارمين جشنواره پروژه‌هاي برتر كارشناسي دانشگاه صنعتي اميركبير سخن مي‌گفت، تصريح كرد: بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله اي كه در دانشگاه ترسيم شده و قرار است كه در يك موقعيت ملي و بين‌المللي قرار بگيريم، تعيين شده كه هر برنامه‌اي را كه مطرح مي‌شود به نحوي به چشم انداز پيوند دهيم.
رييس دانشگاه صنعتي اميركبير ادامه داد: در دانشگاه صنعتي اميركبير قرار است كه بر اساس ماموريت‌هايي در سند 20 ساله ترسيم شده، در جهت رسيدن به جايگاه يكي از سه دانشگاه برتر خاورميانه و 30 دانشگاه برتر جهان گام برداريم.
وي تاكيد كرد: شناسايي به عنوان يك مركز علمي و تحقيقاتي فعال در سطح دنيا و منطقه يك هدف جدي است كه دنبال مي‌شود.
رهايي با اشاره به برنامه‌هاي جدي دانشگاه براي همكاري‌هاي علمي بين‌المللي اظهار كرد: اين برنامه نيز دنبال مي‌شود كه آنچه در برنامه چهارم مطرح و در پيش‌نويس برنامه پنجم نيز ذكر شده است، دانشگاهي پژوهش محور چه در آموزش و چه در پژوهش باشيم.
وي خاطر نشان كرد: رسالتي براي دانشجويان دكتري مطرح است كه با انجام كارهاي زير بنايي به نحوي با مراكز بين‌المللي پيوند بخورند.
رييس دانشگاه صنعتي اميركبير به فعاليت‌هايي كه در دفتر همكاري‌هاي بين‌المللي دانشگاه انجام مي‌شود، اشاره كرد و توضيح داد: براي همكاري يك سري محورهايي وجود دارد كه انجام بازديدهاي كوتاه مدت اساتيد و دانشجويان از دانشگاه‌هاي يكديگر و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه‌ها، اعزام اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كارآموزان به دانشگاه‌هاي همكار، همكاري در پروژه‌هاي تحقيقاتي با استفاده از امكانات فني و آزمايشگاهي دو دانشگاه در كارهاي مشترك برخي از اين محورها است.
وي به تصويب برنامه همكاري در ارائه دوره‌هاي فرادكتري اشاره كرد و ادامه داد: همچنين مبادله اطلاعات، دانش فني، روش‌هاي محاسباتي و نرم‌افزاري با جزوات و كتب درسي، برگزاري مسابقات و كنفرانس‌هاي بين‌المللي، ايجاد پژوهشكده‌هاي مشترك، كسب جايگاه در حوزه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با اتحاديه آسيايي، ارائه مقالات مشترك و برگزاري كارگاه‌هاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاه‌هاي همكار از جمله فعاليت‌ها و برنامه‌هاي دفتر همكاري‌هاي بين‌المللي است.
رهايي با اشاره به محورهاي پيشنهادي مبادلات بين دانشگاهي در حوزه آموزش، تصريح كرد: به صورت دانشگاهي حامي و كمك دهنده ، تعامل دو طرفه با دانشگاه‌هاي سرآمد، برگزاري دوره‌هاي مشترك آموزشي به ويژه تحصيلات تكميلي و ايجاد واحدي جهت پذيرش دانشجوي بين‌المللي از فعاليت‌هاي حوزه آموزشي به شمار مي‌رود.
وي گفت: رشته‌هاي مهندسي كيهان شناسي، مهندسي جوش، مهندسي نوآوري و فن‌آوري و مهندسي لجستيك و زنجيره تامين از جمله رشته‌هاي راه‌اندازي شده در سال 88 و مهندسي ساخت دريايي، فوتونيك، آينده پژوهي و خوردگي از جمله دوره‌هاي آموزشي در دست اقدام سال 89 مي‌باشد كه در راستاي توسعه تحصيلات تكميلي و سند چشم‌انداز انجام مي‌شود.
رييس دانشگاه صنعتي اميركبير، شناسايي دانشگاه‌هايي كه داراي مراكز توليد هستند و شناسايي بازار مشترك و سرمايه‌گذار مشترك توسط پارك‌هاي علم و فن‌آوري را از محورهاي پيشنهادي مبادلات بين دانشگاهي در حوزه فن‌آوري دانست و اعزام دانشجويان ممتاز در قالب دوره‌هاي كوتاه مدت يا ترمي به دانشگاه‌هاي آسيايي و يا ساير كشورها، برگزاري مسابقات بين‌المللي دانشجويي، تعامل مستمر با تشكل‌هاي دانشجويي خارج از كشور و شناسايي فرصت‌هاي مناسب را از جمله محورهاي پيشنهادي مبادلات بين دانشگاهي در حوزه دانشجويي عنوان كرد.
وي اظهار كرد: از آنجايي كه اين دانشگاه به عنوان يك دانشگاه صنعتي است، در اين جهت تلاش مي‌شود كه تحقيقات هدفدار و براي رفع نيازها باشد و از اين طريق با توسعه همكاري جمعي سبب شود كه پروژه‌هاي ارتباط با صنعت توسعه يابد.
رييس دانشگاه صنعتي اميركبير با تاكيد بر اين كه حجم قرار دادهاي دانشگاه چهار تا پنج برابر شده است، بيان كرد: افزايش حجم قراردادها يك بحث و مساله ديگر سيستم كنترل، نظارت و مديريت در مجموعه است.
وي به مقوله بحث حمايت و پشتيباني از دانشجويان تحصيلات تكميلي اشاره كرد و ادامه داد: لازمه و شرط آن اين است كه برنامه تحقيقاتي گذاشته شود و آن بخش‌هايي كه مشمول اين كار است و عناوين رساله ها در چارچوب نياز كشور و واحدهاي مختلف و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط باشد.
رهايي گفت: اميدواريم در حوزه پژوهشي آزمايشگاه مركزي در سال جاري فعال شود كه زمينه خوبي است تا تمام دانشگاه‌ها از امكانات آن استفاده كنند.
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر به طور متوسط 50 درصد پتانسيل هيات علمي در زمينه‌ انعقاد قرار داد با صنعت فعال هستند كه درصدديم تا 50 درصد ديگر نيز به اين سمت سوق يابد.
٠٧:٤٩ ٢٤/٠٩/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد