٢٢:٢٤ ١٠/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
با اعلام تاكيد رييس‌جمهور بر بازنگري آيين‌نامه‌ ارتقاي هيات علمي ظرف2هفته آينده؛
دانشجو: وقتي ISI قبله اعضاي هيات علمي باشد، گره‌اي ‌ازمشكلات كشور حل نمي‌شود
وزير علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: صبح امروز رييس جمهور با احضار بنده بر بازنگري آيين‌نامه‌ ارتقاي اعضاي هيات علمي و رساله دانشجويان دكترا تاكيد كرد و خواستار بورس دانشجويان دكترا توسط صنايع داخلي كشور شد.
به گزارش خبرنگار صنفي آموزشيي آيين‌نامه‌ ارتقاي اعضاي هيات علمي شد، اظهار كرد: وقتي استادي براي اخذ امتياز ارتقا نيازمند ارايه  مقاله ISI باشد، مسلم است كه دانشجويان خود را به اين سمت سوق مي‌دهد، بنابراين وقتي ISI قبله و كعبه اعضاي هيات علمي باشد، اين گونه مي‌شود كه گره‌اي ‌از مشكلات مملكت باز نمي‌شود،‌ بنابراين بايد يك تعادل در اين ميان برقرار شود.
وي با بيان اينكه حركت كردن در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر كامران دانشجو در مراسم تقدير از برگزيدگان المپياد علمي دانشجويي كشوربا بيان اين كه صبح امروز رييس جمهور در پي احضار بنده خواستار بازنگرمرزهاي دانش يك حسن است، گفت: با اين حال خود بنده به عنوان مثال 18 مقاله داخلي براي حل برخي از مشكلات كشور ارايه كردم كه اين مقالات در ارتقاي استادياري به دانش ياري 5/1 نمره را در بر مي‌گرفت، در حالي كه يك مقاله ISI حداقل 5/4 نمره دارد و اين گونه است كه وقتي دانشجويي وارد صنعت مي‌شود با مشكل روبرو مي‌شود.
دكتر دانشجو ادامه داد: رييس جمهور با ابلاغ و تاكيد بر بازنگري تز و رساله دانشجويان دكترا، خواستار شد كه دفاع از پايان‌نامه دانشجويان دكترا بازنگري شود.
تاكيد رييس جمهور بر بورس دانشجويان دكترا توسط صنايع داخلي كشور
وي همچنين با بيان اين كه رييس جمهور خواستار شد كه ظرف يك تا دو هفته آيين‌نامه‌ ارتقاي اعضاي هيات علمي بازنگري شود، خاطر نشان كرد: همچنين وي خواستار شد كه در زمينه‌ بورسيه دانشجويان راهكاري صورت گيرد كه صنايع مملكت دانشجويان را بورسيه كنند تا دانشجويان پس از فارغ‌التحصيلي بدانند كه متعلق به كجا هستند و بر اساس آن صنعت آينده خود را ترسيم كنند كه اين موضوع ساز و كار خود را مي طلبد كه در حال پيگيري است.
دانشجو در ادامه با بيان اينكه ايران به بركت اسلام و آموزه‌هاي ديني استعداد و ظرفيت جهاني را در ابعاد مختلف دارد، اظهار كرد: اين جايگاه ممتاز و خاص در حيطه علم و دانش و تحقيق و پژوهش بيش از ساير حوزه‌ها جلب توجه مي‌كند.
وي با اشاره به فرمايشات پيامبر(ص) مبني بر اينكه دانش اگر در ثريا باشد مرداني از فارس آن را به دست خواهند آورد، اظهار كرد:‌ اين موضوع نشانگر همين منزلت علمي است كه ما بايد در جهت بازيافت اين ذخاير و هويت ملي خويش برآييم و با تكيه بر منابع مادي معنوي، طبيعي و انساني تعامل سازنده و خود اتكايي به پيشرفت كشور در همه زمينه‌ها كمك كنيم.
وي افزود: اين امر محقق نمي‌شود مگر اينكه هم در آموزش عمومي و هم در تربيت و حمايت از نخبگان علمي به شكل متعادل و متوازن و با برنامه‌هاي هدف گذاري شده اقدام كنيم.
ضرورت اهتمام به آموزش عمومي به عنوان زير ساخت تربيت نخبگان علمي
وي با تاكيد بر ضرورت اهتمام به آموزش عمومي كه زير ساخت و مقدمه تربيت نخبگان علمي است، اظهار كرد: جامعه انقلابي از فرزندان شايسته و نخبه خود، انتظار دارد كه همه هوش و توان خود را در جهت تحقق اهداف و آرمانهاي ديني و ملي مردم به كار گيرند.
اثرگذاري نخبگان بر جامعه و نظام فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن انكارناپذير است
وزير علوم ادامه داد: هر چند امروزه تمركز نظام‌هاي آموزشي در نخبگان نيست اما اثرگذاري نخبگان بر جامعه و نظام فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن انكارناپذير است و در واقع مي‌توان گفت: اين افراد با داشتن استعداد نقش موثري در جامعه ايفا مي‌كنند.
به گفته وي، آموزش عالي به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي تربيت نيروي انساني، نهادي است كه مي‌تواند زمينه را براي پرورش نخبگان فراهم كند و در اين راستا با آموزش صحيح و جهت دار جامعه را از بركت وجودي آنها و توانايي‌هايي كه دارند برخوردار سازد.
وي افزود: اينكه جامعه در برخورد با افراد سرآمد چه رويكردي را در پيش گيرد موضوعي است كه توافقي در مورد آن وجود ندارد و نمي‌توان قالب از قبل پيش بيني شده‌اي را براي آن در نظر گرفت اما در كشور ما موضوع نخبگان و اثرات حضور آنها در بخش‌هاي مختلف جامعه موضوعي است كه در چند سال اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته است.
جامعه براي حمايت از نخبگان چه وظيفه‌اي بر عهده دارد؟
وي با بيان اينكه پرسشي كه همواره ذهن افراد مختلف را به خود مشغول كرده است اين است كه جامعه براي حمايت از نخبگان چه وظيفه‌اي بر عهده دارد، گفت:‌ پاسخ اين پرسش تحليلي است و نگاه جامعه به آن ضرورت دارد.
وزير علوم با تاكيد بر اينكه به صورت كلي جامعه و نهادهاي اجتماعي بايد شرايط تحصيل، كار و ارائه خدمات لازم را براي نخبگان فراهم كنند، خاطر نشان كرد: از بعد فرهنگي، فرهنگ حاكم بر جامعه بايد احترام به نخبگان و دانشمندان را در خود داشته باشد كه كشور ما با سابقه فرهنگ غني اسلامي چنين شرايطي را از قبل داشته و اكنون نيز با تمركز و شدت بيشتر مورد توجه قرار گرفته است اما اين امر بايد به يك فرهنگ در ميان بخشهاي مختلف مديريتي كشور تبديل شود و افراد نخبه در همه جا و همه وقت مورد احترام باشند.
وي با بيان اينكه از بعد اجتماعي نخبگان بايد در جامعه از امنيت رواني و اجتماعي برخوردار باشند، اظهار كرد: دولت نيز بايد زمينه را براي فعاليت‌هاي خلاق و گاه بر خلاف عرف آنها را فراهم كند.
فراهم نبودن شرايط اقتصادي دليل عمده خروج نخبگان از كشورهاست
وي با اشاره به بعد اقتصادي يعني مهيا كردن شرايط لازم براي نخبگان، گفت: در بسياري از كشورها فراهم نبودن شرايط اقتصادي دليل عمده خروج نخبگان از كشورشان بوده است بنابراين جذب نخبگان و سرمايه‌گذاري براي بهبود شرايط اقتصادي آنها، سرمايه گذاري بلند مدت است كه در اكثر كشورها تجربه شده است.
نظام سياسي بايد حامي نخبگان جامعه باشد
وي افزود: اگر نخبگان جامعه از حمايت‌هاي مادي لازم برخوردار نباشند خود به خود به جايي گرايش پيدا مي‌كنند كه اين شرايط برايشان فراهم باشد.
وي با بيان اينكه از بعد سياسي بايد به اين نكته توجه داشت كه نظام سياسي بايد حامي نخبگان جامعه باشد تا آنها بتوانند از ظرفيت نظري و توانايي آنان در جهت تقويت اقتدار كشور استفاده كنند، خاطر نشان كرد: حتي المقدور از سياسي كردن فضاي كاري نخبگان بايد پرهيز شود.
وي با بيان اينكه بعد فعاليت نخبگان علمي است، اظهار كرد: دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي بايد از قابليت لازم براي فعاليت علمي نخبگان برخوردار باشند و اين امر محقق نمي‌شود مگر اينكه شرايط توسعه علمي در كشور فراهم شود.
حاكم بودن روح پژوهش علمي در جامعه دانشگاهي زمينه را براي فعاليت علمي نخبگان فراهم مي‌كند
وي افزود: حاكم بودن روح پژوهش علمي در جامعه دانشگاهي و تحمل‌ انديشه‌هاي جديد زمينه را براي فعاليت علمي نخبگان فراهم مي‌كند.
وظايف نخبگان در قبال جامعه
وي با اشاره به وظايف نخبگان در قبال جامعه گفت: مهمترين آن تقويت هويت ملي است كه روح جمعي ملت‌ها و شالوده بنيادين وحدت و انسجام ملي هر كشور است تقويت آن وظيفه همگاني است.
دانشجو در خاتمه با بيان اينكه تاريخ نشان داده است كه مفاخر علمي به عنوان سرمايه‌هاي گرانبها نقش تعيين كننده‌اي براي ايجاد همدلي و وفاق ملي داشته‌اند، اظهار كرد: نخبگان با تقويت اعتماد به نفس ملي افزايش خودآگاهي، دميدن روح اميد، ابتكار و تعهد نسبت به آرمان‌هاي مقدس ملي موجب همبستگي و يكيارچكي آحاد جامعه را فراهم مي‌كنند و هر ملتي تنها با چنين سرمايه‌اي مي‌تواند از آسيب‌هاي گزنده در امان باشد.
٠٧:٤٩ ٢٤/٠٩/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد