١٨:٣٢ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
با همكاري محققان دانشگاه گرونينگن هلند
پژوهشگر ايراني به يافته‌هاي جديدي درباره سازوكار بيماري مزمن انسداد ريوي دست يافت
يافته‌هاي جديد سلولي و مولکولي و مدل هاي حيواني بيماري هاي تنفسي آسم و بيماري مزمن انسداد ريوي (COPD) و روش هاي درماني جديد اين دو بيماري در نشستي با حضور رييس دپارتمان فارماکولوژي مولکولي دانشگاه گرونينگن هلند در دانشکده دامپزشکي دانشگاه تبريز ارائه و بررسي شد.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه آذربايجان شرقي، پروفسور هرمان مورس طي سخناني در اين نشست، با تشريح تحقيقات جديد انجام شده درزمينه درمان اين بيماري ها گفت: مطالعات جديد نشان دهنده تغيير در يافته هاي سنتي در اين خصوص مي باشد.
وي با تشريح نقش استيل کولين به عنوان واسطه عصبي اصلي پاراسمپاتيک در راه هاي هوايي سيستم تنفسي با عملکرد انقباضي در عضلات صاف اين مجاري و ترشح موکوس و عمل بر روي گيرنده هاي موسکاريني که باعث تنظيم و تغيير وضع سيماي راه هاي هوايي و آثار التهاب در سيستم تنفسي مي شوند، خاطرنشان کرد: در اين ميان پاسخ هاي پيش التهابي به اثرات گيرنده هاي موسکاريني در سلول هاي عضلات صاف سيستم تنفسي کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
مورس با اشاره به مطالعات جديد انجام شده در اين زمينه که بخشي از آن توسط دکتر سعيد کلاهيان، عضو هيات علمي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تبريز انجام شده است، افزود: در اين مطالعات اثرات تحريک گيرنده‌هاي موسکاريني بر روي ترشح اينترلوکين 8 توسط سلول هاي عضلات صاف سيستم تنفسي و مکانيسم مولکولي داخل سلولي مربوط به اين پاسخ دهي بررسي شده است.
به گفته وي، نتايج اين تحقيقات حاکي از آن است که گيرنده هاي موسکاريني نوع 3 موجب افزايش پاسخ‌دهي التهابي سلولهاي صاف تنفسي به فاکتور نکروزکننده تومور و عصاره استخراجي سيگار از طريق مکانيسم‌هاي وابسته مي شوند.
پروفسور مورس افزود: براساس اين تحقيقات داروهاي جديد مهارکننده گيرنده هاي موسکاريني نه تنها از انقباض مجاري تنفسي جلوگيري مي کنند بلکه مي توانند در کاهش التهاب و پروليفراسيون سيستم تنفسي تاثيربگذارند که اين موضوع اهميت تجويز اين داروها را در درمان بيماري تنفسي نظير آسم و COPD را نشان مي دهد.
به گفته وي، تحقيق در زمينه توليد داروهاي جديد جهت مهار آنزيم هاي موثر در اين بيماري ها براساس اين يافته‌ها همچنان ادامه دارد و در اين تحقيقات به نقش گيرنده هاي موسکاريني در تشديد التهاب و پروليفراسيون سيستم تنفسي تاکيد مي شود.
گفتني است، پروفسور هرمان مورس در سال 1953 متولد و داراي مدرک دکتراي تخصصي در رشته ايمنوفارماکولوژي بوده و از پنج سال قبل تاکنون رياست دپارتمان فارماکولوژي مولکولي دانشگاه گرونينگن هلند را بر عهده دارد.
سعيد کلاهيان، استاديار دانشکده دامپزشکي دانشگاه تبريز بخشي ازاين تحقيقات را در فرصت مطالعاتي خود در دانشگاه گرونينگن هلند به انجام رسانده است.
٠٩:٣٤ ١٤/١٠/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد