١٨:٥٥ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
به همت محققان شيمي دارويي
تركيبات دارويي با خاصيت ضد تشنج و ضد سرطاني در كشور توليد شد
محققان شيمي دارويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز موفق به توليد تركيبات 1و 4 دي هيدرو پيريدين با خواص ضد سل، ضد تشنج و ضد سرطاني در كشور شدند.
دكتر نجمه ادراكي - مجري طرح – با اعلام اين مطلب به خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: ترکيبات 1 و 4 - دي هيدروپيريدين از مهمترين ساختارهاي دارويي با اثرات مختلف بيولوژيک و فارماکولوژيک است و از شاخص ترين اثرات آنها، اعمال اثرات تنظيمي کانال‌هاي کلسيمي است که سبب کاربرد گسترده اين ترکيبات در درمان بيماريهاي قلبي- عروقي شده است.
وي با بيان اينكه سردسته اين ترکيبات نفيديپين (آدالات) در درمان فشار خون موثر است، تصريح كرد: ساختاريك وچهار دي هيدروپيريدين، كا ملا طبيعي است كه از جمله اثرات آن مي توان به نقش اين ترکيبات براي غلبه بر مقاومت چند دارويي (MDR-Reversing) در شيمي درماني سرطان اشاره نمود و از طرفي هم تحقيقات جديدتر نقش هاي گسترده و مهمي از اين ترکيبات از جمله اثرات ضد سل و ضد تشنجي را به اثبات رسانده است.
ادراكي با بيان اين كه تفاوت اين طرح با نمونه هاي مشابه آن در اپتيمايز كردن اعمال چند اثر درماني مختلف در اين تركيب است افزود: چنين به نظر مي رسد که اين ساختار يک اسکلت دارويي مهم به منظور کاربردهاي گسترده فارماکولوژيک خواهد بود و تنها با تغيير نوع و آرايش استخلاف‌ها مي توان يک اثر درماني را افزايش و اثرات ديگر را کاهش داد؛ بنابراين ما با بررسي كمي و كيفي ساختار و استخلاف‌هاي بهينه ترکيبات هيدروپيريدين توسط مطالعات QSAR و SAR ساختار اثر براي اعمال هر يک از اثرات تنظيمي کانال کلسيم، ضد سرطان، مقابله بر مقاومت چند دارويي در شيمي درماني سرطان و اثرات ضد سل را مورد بررسي قرار گرفت.
ادراكي در رابطه چگونگي كاهش فشار خون اظهار كرد: نمونه اي از ترکيب دي هيدروپيريدين طراحي شده براي اعمال اثر پايين آورندگي فشار خون هم مهار کننده کانال کلسيم و هم آزاد کننده نيتريک اکسيد (عامل اتساع عروق) مي باشد و از دو مکانيزم سبب کاهش فشار خون مي شود.
وي در خصوص ديگر اثرات اين تركيب گفت: نمونه اي از ترکيب طراحي شده به عنوان عامل ضد سل و ديگر نمونه آن براي اعمال اثر سايتوتوکسيک و MDR-Reversing موثر در شيمي درماني سرطان است كه تعدادي از اين ترکيبات موثر وارد مطالعات In Vivo نيز شده اند و همچنين نتيجه و حاصل اين مطالعات در بيش از 30 مقاله و ژورنالهاي معتبر علمي از جمله ژورنال Drug Discovery Today به چاپ رسيده است .
ادراكي در پايان در خصوص نتايج آزمايش‌هاي انجام شده خاطر نشان كرد: پس از ارزيابي و انجام مطالعات بيولوژيك، هرکدام از اين گروه‌ها براي اعمال اثر مورد نظر ترکيب طراحي شده سنتز و مورد آزمايشات In Vitro شامل فعاليت مهاري کانال کلسيم، اثر ضد سرطان و يا اثر ضد سل قرار گرفتند و نقش تغيير صورت گرفته در تغيير اثر بررسي شد كه خوشبختانه موفقيت آميز بود و ما اميدواريم تا بتوانيم با پشت سر گذاشتن مراحل تكميلي طرح اين محصول رابه توليد انبوه برسانيم.
١٥:٥٩ ١٦/١٠/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد