١٧:٢٠ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
چهل سال پس از ژاپن
معاون پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي:
نخستين طرح پايلوت آينده‌نگاري فن‌آوري‌هاي كشور اجرا شد
معاون پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور با اشاره به قدمت چهل ساله طرح‌هاي آينده‌نگاري در كشورهاي پيشرفته، طرح پايلوت آينده نگاري ايران 1404 (پامفا 1404) را نخستين اقدام جدي در اين راستا در كشور عنوان و بر ضرورت پيگيري و استمرار آن تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر غلامعلي منتظر، دبير همايش ملي آينده‌نگاري ايران 1404 كه در مراسم افتتاحيه همايش سخن مي‌گفت با بيان اينكه اين همايش تلاش دارد كه نتايج فعاليت سه سال و نيمه محققان مركز تحقيقات سياست علمي كشور در طرح پايلوت آينده نگاري ايران 1404 (پامفا 1404) را در معرض ديد و بررسي صاحبنظران قرار دهد، اظهار كرد: پس از تدوين برنامه چشم انداز بيست ساله كشور ضرورت آينده نگاري در حوزه فن‌آوري افزايش يافت به طوري كه اگر قرار است راه پر فراز و نشيب علم و فن‌آوري را طي كنيم بايد بدانيم كه به كدام سمت حركت كنيم.
وي با اشاره به نخستين تجربه آينده نگاري در كشور ژاپن گفت: اين كشور از سال 1970 با آغاز آينده نگاري طي دوره‌هاي پنج ساله برنامه آينده نگاري خود را انجام داد.
معاون پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور ادامه داد: پس از آن كشورهايي مانند كره، آلمان، فرانسه و آمريكا نيز وارد اين حوزه شدند.
وي افزود: ما در عرصه ملي، مطالعاتي در طول يك دهه گذشته در اين خصوص داشتيم اما تا كنون تجربه عملي در اين حوزه انجام نشده بود؛ البته برخي تلاش كرده بودند كه اين موضوع را در كشور محقق كنند.
منتظر خاطر نشان كرد: آينده پژوهي نشان مي‌دهد كه ما براي آينده چه كار بايد انجام دهيم و اين حوزه موضوعي بين دانش و فن‌آوري است.
معاون پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور خاطر نشان كرد: در انجام پايلوت طرح آينده نگاري ايران 1404 تلاش كرديم يك تجربه عملي، ملي و بومي را در ايران به انجام برسانيم و در ابتدا سعي كرديم يك كار تمريني انجام داده و فضاي عمومي سياست گذاري بر روحيات جامعه را در برابر اين موضوع بسنجيم؛ البته ساير كشورها نيز در ابتدا پايلوت اين طرح را به انجام رسانده بودند.
منتظر گفت: در پايان انجام پايلوت طرح آينده نگاري ايران 1404 سناريوهاي مختلفي در حوزه‌هاي مختلف فن‌آوري از جمله دريا، هوافضا، فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و زيست فن‌آوري مشخص شد.
همچنين مهمترين اولويت‌ها براي سرمايه گذاري فن‌آوري هم از نتايج اين طرح تعيين شد.
در حال حاضر نيز از نتايج آينده نگاري فن‌آوري كشور پنج كتاب در پنج حوزه به دست آمده است.
در ادامه، دكتر حاتم معاون برنامه ريزي و پژوهشي وزارت صنايع تصريح كرد: با نگاه به تاريخ و سير تحولات علمي و فن‌آوري در گذشته و كشورهاي جهان نكات عبرت آموزي را پيدا خواهيم كرد.
وي ادامه داد: پيدايش و رشد فن‌اوري‌هاي نوين در يكي، دو دهه اخير در كشور تغييرات بنياديني را در نوع نگاه و تفكر در حوزه سياست گذاري در بخش صنعت ايجاد كرده است.
دكتر حاتم خاطر نشان كرد براي رسيدن به نقطه‌اي كه ادعا كنيم، اقتصاد دانش محور داريم بايد متوسل به ابزارهاي هوشمند درون زا و رو به كمال باشيم.
وي افزود: وزارت صنايع به عنوان متولي صنايع كشور به مقوله‌هايي همچون نظام ملي نوآوري، آينده نگاري، نظام مالكيت فكري، پژوهش‌هاي نياز محور ورود پيدا كرده است.
به گفته معاون پژوهشي و برنامه ريزي وزارت صنايع، مديريت بازار در حوزه فن‌آوري‌هاي پيشرفته الگوي بسيار متفاوتي نسبت به مديريت بازار در حوزه فن‌آوري‌هاي ديگر دارد.
١٥:٥٩ ١٦/١٠/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد