١٧:٥٥ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
هرم جمعيت دانشجويي كشور تشريح شد
معاون وزيرعلوم خبرداد:
تحصيل41درصد دانشجويان دردانشگاه‌ آزاد و25درصد درپيام‌نور
تحصيل تنها16درصددانشجويان دردانشگاههاي دولتي
معاون آموزشي وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري با تشريح هرم جمعيت دانشجويي كشور و با نگاهي اجمالي به وضعيت آموزش عالي، گفت:‌ بيش از 41 درصد دانشجويان در دانشگاه‌ آزاد، بيش از 25 درصد دانشجويان در پيام نور و فقط حدود 16 درصد دانشجويان در دانشگاه و دانشكده‌هاي دولتي مشغول به تحصيل هستند.
به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر نادري منش در نشست معاونان آموزشي دانشگاه‌ها كه در دانشگاه خليج‌فارس بوشهر در حال برگزاري است، با بيان اينكه در سال تحصيلي 87-88 داراي سه ميليون و 149 هزار و 741 نفر دانشجو بوديم، به آمار دانشجويان به تفكيك نوع دانشگاه در سال تحصيلي گذشته اشاره كرد و گفت: بر اين اساس بيش از 41 درصد دانشجويان در دانشگاه‌ آزاد، بيش از 25 درصد دانشجويان در پيام نور، 11 درصد دانشجويان در مراكز غير انتفاعي، حدود 4 درصد دانشجويان در دانشگاه جامع علمي كاربردي، حدود 3 درصد دانشجويان در دانشگاه‌هاي پزشكي و همچنين حدود 16 درصد دانشجويان در دانشگاه و دانشكده‌هاي دولتي به تحصيل مشغول مي‌باشند.
وي با اشاره به تعداد دانشجويان مراكز آموزش عالي به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي در سال گذشته، گفت: 69 درصد دانشجويان در دوره كارشناسي، 23 درصد دانشجويان در دوره‌هاي كارداني، 6 درصد در دوره كارشناسي ارشد، يك درصد در دوره‌هاي دكتراي حرفه‌اي و يك درصد نيز در دوره‌هاي دكتراي تخصصي مشغول به تحصيل هستند.
معاون آموزشي وزارت علوم همچنين به آمار دانشجويان مراكز آموزش عالي كشور به تفكيك گروه تحصيلي در سال تحصيلي گذشته اشاره كرد و گفت: در اين راستا 46 درصد دانشجويان در دوره‌هاي علوم انساني، 30 درصد دانشجويان در دوره‌هاي فني مهندسي، 9 درصد دانشجويان در دوره‌هاي علوم پايه، 6 درصد دانشجويان در گروه تحصيلي كشاورزي و دامپزشكي، 5 درصد دانشجويان در گروه علوم پزشكي و 4 درصد دانشجويان در گروه تحصيلي هنر به تحصيل مشغول هستند.
١٥:٥٩ ١٦/١٠/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد