١٨:٤٢ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اخبار ديگر رسانه ها
با موفقيت درترميم ضايعات ارتوپدي با سلول‌هاي بنيادي در فاز حيواني
آزمايشات انساني ترميم ضايعات غضروفي در پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي آغاز شد
عضو هيات علمي پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي با اشاره به موفقيت محققان اين پژوهشكده در درمان ضايعات ارتوپدي با پيوند سلول‌هاي بنيادي در مدل‌هاي حيواني سگ و اسب گفت: در پي موفقيت در اين مرحله تحقيقات طرح درمان با سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي بر روي 12 نمونه انساني آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار فن‌اوري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دکتر محمدرضا باغبان اسلامي نژاد با اعلام اين مطلب در حاشيه همايش يک روزه کاربرد سلول هاي بنيادي مزانشيمي در ارتوپدي، يادواره دكتر سعيد كاظمي آشتياني، رييس فقيد پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي خاطرنشان كرد: با تاييد كارايي و ايمني اين روش در نمونه‌هاي حيواني، مرحله كارآزمايي باليني طرح بر روي 12 بيمار داوطلب که درمان آنها با روش‌هاي معمول قابل انجام نبود، آغاز شده كه در اين راستا پيوند سلولي بر روي بافت آسيب ديده آنها صورت گرفته و ارزيابي‌هاي لازم بر روي اين بيماران در حال انجام است.
دبير همايش کاربرد سلول هاي بنيادي مزانشيمي در ارتوپدي با اذعان به برخي مخالفت‌ها و ترديدها در كارايي سلول‌هاي بنيادي در درمان ضايعات ارتوپدي گفت: برخي متخصصان ارتوپدي با آشنايي از قابليت‌هاي درماني سلول‌هاي بنيادي دارند وارد اين حيطه از تحقيقات شده‌اند ولي عده اي ديگر اين اطمينان را ندارند كه برگزاري اين همايش مي تواند به جلب اطمينان و همكاري جامعه پزشکي در اين زمينه كمك كند. نگراني از مشكلات احتمالي اين روش نبايد باعث توقف تحقيقات شود و ما نيز با احتياط کامل و رعايت استانداردها و اصول ايمني عمل پيوند را انجام مي‌دهيم.
دکتر گورابي، رييس پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي هم در حاشيه اين همايش با اشاره به فراواني بالاي مشكلات غضروفي و استخواني ناشي از تصادفات يا كهولت سن در جامعه كه بخشي از آنها با روش‌هاي رايج قابل درمان نيستند، خاطرنشان كرد: سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي در درمان تروماها، ضايعات استخواني، شکستگي هاي ترميم ناپذير و پوکي استخوان موثر است که در اين راستا تحقيقاتي بر روي نمونه‌هاي آزمايشگاهي و حيواني در پژوهشكده انجام شده و با موفقيت در اين مراحل، کارآزمايي بر روي نمونه هاي انساني را آغاز كرده‌ايم.
وي با بيان اين كه پيگيري اين تحقيقات مستلزم آگاهي متخصصان ارتوپدي از کاربردهاي سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي در درمان ضايعات استخواني و همكاري در اين زمينه و همكاري بيماران در اين زمينه است، خاطرنشان كرد: هدف از برگزاري اين همايش ارائه تجربيات پژوهشكده در حوزه درمان ضايعات استخواني با سلول‌هاي بنيادي با متخصصان اين حوزه و فراهم كردن زمينه تعامل و همكاري بيشتر در مراحل بعدي طرح است.
گفتني است، همايش يک روزه کاربرد سلول هاي بنيادي مزانشيمي در ارتوپدي يادواره دانشمند فقيد دکتر سعيد کاظمي آشتياني پنجشنبه 17 دي ماه در پژوهشکده رويان برگزار شد.
در اين همايش تلاش شد كاربردهاي سلول هاي بنيادي مزانشيمي به عنوان ابزاري مناسب براي بازسازي بافت‌هاي استخوان و غضروف معرفي شود. اين برنامه در اصل معرفي تجربيات محققان پيشرو ايراني در زمينه بيولوژي سلول هاي بنيادي مزانشيمي و کارآزمايي باليني اين سلول ها در ضايعات بافت استخوان و غضروف بود كه با هدف آشنا كردن جامعه پزشکي با اين امکان بالقوه به عنوان ابزار درماني پيشرفته آتي در درمان هاي ارتوپديک برگزار شد.
بخشي از سخنراني هاي اين نشست، توسط متخصصان علوم پايه در جهت معرفي سلول هاي بنيادي و کاربرد آنها انجام شد که دراين بخش به مهندسي بافت با استفاده از سلول هاي بنيادي مزانشيمي نيز پرداخته شد و دسته دوم سخنراني هايي بودند که طي آن توسط متخصصان علوم باليني (ارتوپد) به معرفي کارآزمايي هاي باليني انجام شده با سلول بنيادي مزانشيمي در مواردي چون آرتروز، عدم جوش خوردگي استخوان و اختلال طول اندام (افزايش طول استخوان و قد) پرداخته شد.
١٤:٣٩ ١٩/١٠/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد