١٨:٢٥ ٠٩/٠٤/١٤٠١
همايش ها و جشنواره ها
کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد خوزستان کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری كامپیوتر در دو بخش مقالاتعادی و پوستری برگزار می‌كند. تأكید کنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، كاربردی، راهبردی، و توسعه‌ای كه از سودمندی خاص در سطح كشور برخوردارندمی‌باشد. از تمامی محققین، دانشگاهیان، و مهندسین دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله و شركت در كنفرانس با تبادل یافته‌های علمی، پژوهشی، و كاربردی خود موجب غنی‌تر و مفیدتر شدن كنفرانس در راستای اهدافش باشند

 هدف اصلی از این کنفرانس نتایج پژوهشهای اصیل محققین و دانشمندان در بخش های دانشگاهی و صنعتی می‏باشد و امید است این کنفرانس بستر مناسبی برای ایجاد ارتباط بین دانشگاه ها، صنعت و دولت در زمینه های مختلف کامپیوتر باشد، امید است در این کنفرانس تحولی چشمگیر در دستیابی به اهداف فوق صورت پذیرد.

-مهلت ارسال مقالات به کنفرانس  20-7-89

-پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی 20-7-89

-اعلام رد یا قبولی مقالات   13-8-89

 -مهلت نهایی ارسال مقالات آماد چاپ 22-8-89

 -پایان ثبت نام   29-8-89

-افتتاحیه کنفرانس   10-9-89

 -اختتامیه کنفرانس  11-9-89

 

١٤:٥٨ ٢٣/٠٦/١٣٨٩
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد