٠٧:٢٩ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي کتاب
اصول و مباني مديريت بحران
اصول و مباني مديريت بحران
مولف: دكتر كتايون جهانگيري،عضو هيات علمي پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي
سال انتشار: 1388
 ناشر:مؤسسه آموزش عالي علمي-كاربردي هلال ايران
اين كتاب با هدف آشنا كردن مخاطب با مباني مديريت بحران و اصول پيشگيري، رويارويي و كنترل سوانح، به عنوان كتاب درسي به منظور تدريس دروس مديريت بحران 1 و مديريت بحران 2 و براي رشته‌هاي مديريت عمليات امداد و نجات، مديريت امداد در سوانح و رشته‌هاي مرتبط تدوين شده و از سوی خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به عنوان نخستین کتاب دانشگاهی در زمينه مدیریت بحران شناخته شده است. اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. فصل نخست به كليات مديريت بحران پرداخته شده و سعي بر آن بوده تا چارچوب نظري و ابعاد گسترده موضوعي معرفي شود. فصل دوم كه بيشترين حجم كتاب را به خود اختصاص داده است، جنبه‌هاي اجرايي و علمي مديريت بحران را در چرخه مديريت بحران شرح مي‌دهد و محور اصلي فصل پاياني نيز ارايه استانداردهاي رايج مديريت بحران است. در طرح مباحث اين كتاب، ضمن استفاده از آخرين منابع معتبر داخلي و خارجي، سعي شده تا با توجه به نياز دانشجويان، به پرسش‌هايي كه در اين رابطه وجود دارد، پاسخ داده شود.#

١٣:٢١ ١٩/٠٧/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد