٠٧:٥٥ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي کتاب
مهندسي بافت استخوان و سلولهاي بنيادي مزانشيمي

كتاب مهندسي بافت استخوان سلولهاي بنياد مزانشيمي تاليف دكتر محمدرضا باغبان اسلامي نژاد عضو هيئت علمي پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي منتشر شد.

اين كتاب در ده فصل تأليف شده است . دو فصل از ده فصل كتاب به توصيف سلولهاي بنيادي مزانشيمي اختصاص  داده شده و در فصل‌هاي ديگر اغلب سعي شده كه براي توضيح مفاهيم از مثال‌هاي مهندسي ساخت مبني بر سلول‌ بنيادي مزانشيمي استفاده شود.

مهندسي بافت يك علم ميان رشته‌اي است و براي ساخت يك سازة مهندسي شده مي‌بايست دانشمندان رشته‌هاي مختلف از جمله رشته‌هاي مهندسي مشاركت كنند.

گفتني است ناشر اين كتاب انتشارات پژوهشگاه رويان (وابسته به جهاد دانشگاهي است و سال 1390 اولين نوبت چاپ كتاب در 1000 نسخه و به قيمت 75000 ريال مي‌باشد.

١١:٥٨ ٠١/٠٨/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد