٢٠:٤٢ ١٠/٠٤/١٤٠١
اشتغال
جلسه نقد و بررسي كتاب كارآفريني گام به گام برگزار شد

سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهي با همكاري دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران و در هفته كتاب اقدام به برگزاري جلسه نقد وبررسي كتاب كارآفريني گام به گام نمود.

در اين جلسه كه سه شنبه اول اذرماه در محل دانشكده كارآفريني برگزار گرديد دو تن از مولفين اين بسته آموزشي به همراه جمعي از اساتيد دانشكده كارآفريني، مدرسين اين دوره هاي كارآفريني و كسب وكار در كشورو دانشجويان حضور داشتند. در اين جلسه شركت كنندگان ضمن تقدير از مولفين و ناشر اين مجموعه ارزشمند به ارائه پيشنهادات خود در خصوص افزايش ميزان كاربردي اين كتاب و همچنين كاهش حجم و الكترونيكي نمودن آن پرداختند و سپس به مقايسه آن با ساير الگوهاي آموزشي پرداختند. در انتهاي اين جلسه ضمن جمع بندي نظرات، ايجاد كارگروههاي تخصصي براي بررسي بخشهاي مختلف اين كتاب و برگزاري جلسات بيشتر براي آن از سوي شركت كنندگان مطرح شد.

٠٨:٣٥ ٠٩/٠٩/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد