٢١:٣٣ ١٠/٠٤/١٤٠١
اشتغال
نفرات برتر جشنواره كتاب برتر دانشجويي كارآفرني معرفي شدند.

همزمان با برگزاري جشنواره هفته كتاب كارآفريني در آبانماه سالجاري مراسم تجليل از كتاب برتر دانشجويي با موضوع كارآفريني برگزار گرديد.

 به گزارش روابط عمومي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهي، در اين برنامه كه با توسط سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهي و دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران برگزار شد فراخوان مربوطه به آن از طريق سايت‌هاي سازمان و همچنين دانشكده و ساير سايت‌ها اطلاع‌رساني گرديد. داوري اين كتاب‌ها توسط اساتيد كارآفريني دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران و برخي از صاحبنظران صورت پذيرفت.  پس از اتمام فراخوان 11 عنوان كتاب با موضوع كارآفريني به دبيرخانه جشنواره ارسال گرديد پس از داوري نتايج جمع‌بندي و درنهايت 3 عنوان كتاب كه بدليل داشتن نمرات نزديك به هم به عنوان كتاب برتر پذيرفته و از مولفين آنها تقدير به عمل آمد 1- كتاب خلق مدل كسب وكار (ترجمه: حسام الدين ساروقي) 2- نظام نوآوري (تاليف: مرتضي اكبري) 3- تبليغات نوآورانه در عصر حاضر (ترجمه: احسان قاسمي)

٠٨:٢٣ ٢٠/٠٩/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد