١٧:١٥ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اشتغال
به همت شعبه اشتغال جهاد دانشگاهي گيلان، اولين آموزان فراگيران MBA برگزار شد.
توجه به توافقنامه همكاري فيمابين سازمان همياري اشتغال شعبه جهاد دانشگاهي گيلان با و سازمان فني حرفه اي استان گيلان در خصوص آموزشهاي مهارتي و توانمند سازي دانشجويان و دانش‌آموختگان در تحقق اهداف نظام و بهره‌مندي حداکثري دانش آموختگان دانشگاههاي استان از برگزاري دوره هاي تخصصي جهاد دانشگاهي و نظر به بند 4 ماده ج توافقنامه، اولين آزمون مهارتي در رشته MBA از فراگيراني که دوره عالي مديريت MBA را در سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهي شعبه گيلان گذراندند در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 28 آذر از سوي سازمان فني و حرفه اي استان گيلان برگزار گرديد. لازم به ذكر است در صورت موفقيت و قبولي فراگيران در آزمون، براي کليه شرکت کنندگان گواهينامه معتبر از سوي سازمان فني و حرفه اي استان گيلان صادر خواهد شد.
١٢:٢٠ ٢٩/٠٩/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد