١٨:٠٢ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اشتغال
معاونين سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان منصوب شدند

طي احكامي جداگانه از سوي علي احمدي رئيس سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان معاون مطالعات و تحقيقات كاربردي و سرپرست معاونت كارآفريني و توانمندسازي سازمان منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهي، در اين احكام آقاي مهندس بهنام واعظ به عنوان معاون مطالعات و تحقيقات كاربردي و آقاي رضا محمدي به عنوان سرپرست معاونت كارآفريني و توانمندسازي اين سازمان منصوب شدند.

٠٩:٥٣ ٢١/١٠/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد