١٧:٤٠ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اشتغال
تصويب طرح تحقيقاتي شعبه اشتغال واحد تربيت معلم

 طرح پژوهشي بررسي مدل هاي رايج کسب وکارهاي خانگي و تدوين مدل بومي استان البرزکه توسط کارشناسان شعبه اشتغال تربيت معلم به موسسه کار و تامين اجتماعي پيشنهاد شده بود تصويب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان همياري اشتغال دانش آوختگان، اکبر نجاحي مدير اشتغال تربيت معلم و مدير طرح فوق اعلام کرد قرار داد اين طرح بين شعيه اشتغال تربيت معلم و موسسه کار و تامين اجتماعي در اسفند ماه سال جاري منعقد شد.

٠٨:٤٢ ١٤/١٢/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد