٠٦:٠٢ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي کتاب
آناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه

عنوان كتاب:آناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه
مولف:دكتر امير مسعود كي نيا
سال و نوبت چاپ:1389 – بيست و يكم
قيمت:110000 ريال
ناشر:جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

١١:٤٥ ١٧/١٢/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد