٠٨:٠٥ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي کتاب
اصول ترموديناميك

عنوان كتاب:اصول ترموديناميك (ويرايش ششم)
مولفان:زونتاك، بورگناك، ون وايلن
مترجم:دكتر احمدرضا عظيميان
سال و نوبت چاپ:1389 - پنجم
قيمت:150000 ريال
ناشر:جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

٠٩:٣٨ ٢٤/١٢/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد