٠٦:٥٢ ١٠/٠٣/١٤٠٢
گفت و گو
درگفتگوی اختصاصی با رییس جهاد دانشگاهی واحد مازندران مطرح شد؛
جهاد دانشگاهی با اقدامات دانش محور کمک شایانی به حرکت چرخهای اقتصادی کشور خواهد کرد/
وظیفه ذاتی این نهاد حکم می کند تمرکز خود را برای تحقق جهاد اقتصادی دوچندان کند

اشاره:
جهاد دانشگاهی نهادی است با ماهیت فرهنگی و  دیربازیست که در عرصه های فرهنگي و علمی و پژوهشی حرف های زیادی برای گفتن دارد و  خوشبختانه توانسته نگاه ها را به خود جلب نماید. درسالی که موسوم به سال جهاد اقتصادیست براستی جایگاه و نقش این نهاد چیست؟ آیا ماهیت فرهنگی و پژوهشی حال حاضر جهاد می تواند در اقتصاد کشور و به عبارتی جهاد اقتصادی و یا حرکت عظیم اقتصادی تأثیر بگذارد. مطالبي كه در پیش رو داريد محصول گفتگو با رییس جهاد دانشگاهی واحد مازندران در اين خصوص است كه از نظر مي گذرد.

* همانگونه که میدانید سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به نام  جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، ضرورت نامگذاری امسال به این نام را توضیح دهید؟
** با گذشت بیش از 31 سال از عمر انقلاب ایران، ما همواره دوره های مختلفی را شاهد بودیم، سالهای 56و 57 سالهای شکل گیری نهایی و پیروزی انقلاب بود که وظیفه خود را طلب می نمود و آن تلاش برای سقوط رژیم طاغوت بوده است، بعد از پیروزی انقلاب دوره تثبیت و سازماندهی نظام بوده که بیشترین تلاش جهت خنثی سازی توطئه ها و حفظ نیروهای ارزشی تشکیل سیستم مدیریت دینی انجام پذیرفت. بعد از شروع جنگ تحمیلی با حمایت همه جانبه دول استعمارگر تمامیت ارضی و موجودیت نظام جمهوری اسلامی نشانه گذاری شد که در آن شرایط که انقلاب روزهای خوش ظهور و پیروزی را می گذراند وظیفه حفظ تمامیت ارضی و دفاع از مرزهاي مسلمین بود.با پایان یافتن جنگ نیز ، دوران بازسازی و سازندگی آغاز شد که مردم عزیزمان با بذل مال و تحمل سختیهای بسیار و کاهش توقعات کمک شایانی برای به نتیجه رساندن اقدامات سازندگی مبذول داشته اند. در طی این سالها ، هرسال از سوی مقام معظم رهبری به نامی نامگذاری گردید و اگر بخواهیم عمیقاً به این مسئله نامگذاریها توجه نماییم در خواهیم یافت نامگذاری هرسال بنا به ضرورت و مصلحت بوده که توانست تأثیر زیادی در حرکت روبه جلوی کشور بگذارد که تحلیل ضرورت نامگذاری هرسال و حکمت و ضرورت آن به بررسی جداگانه و ویژه ای نیاز دارد اما در آخرین تدبیر رهبر، سال 1390 بنام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است ، با گذشت 10 ماه از سال 1390 و پشت سرگذاردن اتفاقات مهم ملی و منطقه ایی و جهانی از قبیل طرح ملی هدفمندسازی یارانه ها که به جرأت می توان گفت یکی از مهم ترین جراحی های اقتصادی ایران بوده است ، بحرانهای اقتصادی اروپا و امریکا که انعکاس موج آن بحرانهای اقتصادی ،منطقه را نیز در برگرفت حکمت و دوراندیشی مقام معظم رهبری به رویارویی با بحرانهای اقتصادی احتمالی در ایران بیش از بیش روشن می گردد در واقع ضرورت مواجهه با تمامی تنگناهای اقتصاد جهانی که ایران را نیز در بر می گرفت درک شده است  و قطعاً توجه و تمرکز به بخش اقتصاد پیشاپیش می توانسته به یک خودسازی اقتصادی منجر شود بعلاوه اعمال تحریم های مختلف دشمنان قطعاً می توانست آسیبهای جدی به پیکره اقتصاد وارد سازد لذا نامگذاری این سال بنام سال جهاد اقتصادی در واقع اقتصاد کشور را در مواجهه با چنین خطراتی بیمه ساخته و ظرفیتهای اقتصادی را افزایش بخشید.

*تعریف شما از جهاد اقتصادی چیست؟
**جهادی که معاد مردم را تضمین نماید – در احادیث داریم لامعاش له لا معاد له، لذا در مقطع زمانی کنونی ، دشمن که خود را در ورطه سقوط و انحطاط اخلاقی و حتی اقتصادی قرار دارد، همه تلاش خود را در جهت استثمار هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بکار خواهد بست تا پیشرفت و استقلالی شکل نگیرد و اگر خودکفایی و باور ملی و استقلالی حاصل شده باشد آنرا در هم بشکند .هم اینک با صف بندی های انجام شده اهداف معاندان نظام جمهوری اسلامی نه برخیرخواهی مردم بلکه بر توطئه دست یازیدن بر منابع کشور، براندازی نظام مقدس و سلطه همه جانبه روشن شد، بنابراین در زمانیکه دشمن توان رویارویی و چنگ اندازی نظامی بر این ملک را ندارد ، آسان ترین راه لشکرکشی های بی مزد و مواجب فرهنگی و تنگناهای اقتصادی است، پس از نظر بنده جهاد اقتصادی در این برهه زمانی بار معانی خود را داراست و آنهم مترادف است با خودسازی اقتصادی ضمن تقویت باورهای ملی و مذهبی برای احیاء تنها یک کلمه " استقلال".

*از نظر شما نقش متقابل دولت و مردم در تحقق جهاد اقتصادی چیست؟

**بعنوان یک مثال بارز باید به طرح هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد طرحی که برای انجام واقعاً به یک همت ملی نیاز دارد، تدبیر دولت و اراده ملت دوسویه تحقق این طرحند وقتی دولت کمربندهای خود را برای  انجام این طرح مهم محکم کرد  به تمامی اقشار طبقاتی کشور نظر افکند از طبقه متمول تا طبقه آسیب پذیر اقتصادی ، بنابراین با پرداخت یارانه ها سعی نمود تا فشار چشمگیری به طبقه آسیب پذیر اقتصادی وارد نشود مردم نیز با بردباری ضمن درک شرایط موجود در جهت اجرای صحیح این طرح با دولت همکاری نمودند، دولت و مردم اگر ارتباط صحیحی از درک متقابل برای جراحیهای اقتصادی و برون رفت از تنگناهای موجود داشته باشند یقیناً به معنی واقعی کلمه یک جهاد اقتصادی رخ خواهد داد.


*به نظر شما جهاد دانشگاهی چگونه مي تواند در تحقق جهاد اقتصادی نقش داشته باشد؟
**همانگونه که از نام جهاد دانشگاهی پیداست ،  جهاد همواره از اهداف و مأموریت های حیاتی این نهاد می باشد، جهاد دانشگاهی از بدو تأسیس در سال 59 که به فرمان حضرت امام خمینی (ره) انجام شد تا کنون در حالت آماده باش برای جهاد از هرنوع بوده است به تعبیر مقام معظم جهاد دانشگاهی تنها یک نهاد نیست بلکه یک فرهنگ است، یک سمت گیری لذا باید توجه داشت حتی جهاد نیز نیاز به فرهنگ سازی دارد، فرهنگ جهادی یا جهاد فرهنگی ، در ابتدا مأموریت این نهاد جهاد فرهنگی بود اما ضرورت توجه به فرهنگ جهادی نیز احساس گردید، براستی جهاد اقتصادی نیاز به یک فرهنگ سازی برای اقتصاد جهادی ندارد؟ قطعاً جهاد دانشگاهی بعنوان نهادی با فرهنگ جهادی تأثیرات مهمی بر جهاد اقتصادی خواهد گذاشت، اما جهاد دانشگاهی با ورود به حوزه های پژوهشی و علمی توانسته است بسیاری از نیازهای ضروری کشور را شناسایی کرده و با حرکت های دانش محور کمک شایانی به حرکت چرخهای اقتصادی در کشور خواهد کرد و ظیفه ذاتی این نهاد حکم می کند تمرکز خود را برای تحقق جهاد اقتصادی دوچندان کند تا گفتمان علمی و کاربردی جامعه قوی تر و وسیع تر شده و مشکلات بیشتری از جامعه در اثر نتایج و ثمرات این گفتمان حل گردد.

*جهاد دانشگاهی واحد مازندران تاكنون در اين زمينه  چه اقداماتی انجام داده است؟
** جهاد دانشگاهی مازندران نیز بعنوان یکی از اعضاء خانواده بزرگ جهاد دانشگاهی قطعاً نقش بسیار مهم و اثر گذاری در این راستا خواهد داشت ، بحمدا... افراد همدل و صاحب فکر و کوشا در جهاد استان گردهم آمده اند  و نتیجه زحمات شبانه روزی این افراد بعنوان اولین محصول تحقیقاتی- کاربردی که سبب تولید محصولی استراتژیک در هفته پژوهش بعنوان یکی از 14 طرح ملی در حضور رییس جمهور رونمایی گردید، هدف گذاری برای این طرح" تولید اسید امینه متیونین" و چندین طرح پژوهشی دیگر از قبیل تولید خون مصنوعی و تولید هیدروژن از جلبک تماماً بمنظور خودکفایی و قطع هرگونه وابستگی خارجی در واردات می باشد، تحقق انجام این طرح ها گام استواریست در قطع وابستگی اقتصادی به خارج، و نهایتاً جهاد اقتصادی.

*آيا جهاد اقتصادی یعنی جبران عقب افتادگی اقتصادی یا پیشی گرفتن اقتصادی از سایر کشورها؟
**جبران عقب افتادگی و پیشی گرفتن هردو در زمان کم، معنی جهاد همین است که تلاشی مضاعف صورت گیرد که از محاسبات طبیعی خارج بوده ولی اثرگذاری دوچندانی برجا بگذارد. ما وارث  چندین دهه حکومت های دست نشانده و استعماری بوده ايم که نتایج ان عقب ماندگی و رخوت و فقر بوده ، در زمانی از برهه تاریخ بسر می بریم که همگام با سرعت تهدیدها و تحریم ها ، خودباوریها و پیشرفت ها نیز به جلو می رود.  یک گام عقب افتادگی ما خصوصاً در اقتصاد لطمات جبران ناپذیری برما خواهد زد. باید در مسیری گام برداریم که در برنامه های توسعه ایی وجود دارد و بر آن تأکید گردیده است گاه تنها یک گزینه باقی می ماند و اگر بخواهیم به استقلال برسیم، به تحقق آرمانهای والای انسانی، اسلامی و انقلابی برسیم، اگر بخواهیم در برابر استعمارگران سر خم نکنیم ، اگر کشورمان را به تاراج نگذاریم باید بهایی داد ، بهایی سنگین که گاه به فشارهای اقتصادی برگرده ملت و دولت تمام می شود، ملت ما همواره به اثبات رسانده است که می تواند وحدت خود را با حفظ خودباوری و استقلال حفظ کند .تمامی تحریم های جهانی ملت ایران را نه تنها به چالش نیفکنده است بلکه ما را به مرزهای دانش هدایت ساخته که حاصل این دانش را در آینده به جهانیان ابلاغ خواهیم کرد.

*سي و يك سال پیش برای جهادی از نوع فرهنگی در دانشگاهها ، جهاددانشگاهی تأسیس گردید.آیا این نهاد با تجربه اي كه  به دست آورده می تواند تأثیرگذار  بر فرایند جهاد اقتصادی باشد؟
** قطعاً، متأسفانه انحرافاتی را سعی نمودند در روند حرکتی جهاد ایجاد نمایند اما بنا بر فرمایش رهبری ، جهاد دانشگاهی همانند ستون بایستی پا برجا مانده و اگر انحرافی مشاهده شد سریعاً به اصلاح آن بپردازد .به اعتقاد بنده پتانسیل های موجود در جهاد که قابلیت های بالایی در اصلاح فرایند خود دارد بایستی نهادی چالاک باشد که می تواند به وظیفه کنونی که همان اجرای منویات رهبری بالاخص جهاد اقتصادی است عمل نماید، انقلاب متعلق به همه است و یک وظیفه همگانی است ( کلکم راع و کلکم مسئول) ، ولی در برهه ای  از زمان مدیریت بعضی از اقدامات وصف شکنی بعضی از مسائل با مجموعه و یا افراد خاصی است در حال حاضر وظیفه جهاد اقتصادی بر دوش همگی مردم ایران است ولی جهاد دانشگاهی وظیفه سنگین تری داشته و بایستی شرایط را سریع تر تحلیل و درک نموده تا در زمانی کوتاه به نتایجی موثر دست یابد که در آن صورت قوت قلب و الهام بخش برای سرعت بخشی به دیگر مجموعه ها است برای تحقق" جهاد اقتصادی".

*این نهاد برای تحقق مأموریت های خود از قبیل جهاد اقتصادی از چه کاستی هایی برخوردار بوده و نیازمند به چه نوع حمایتهایی است؟
** نظربنده این است جهاد دانشگاهی یکی از ثروتمندترین نهادها و سازمانها و دستگاهها ست و ثروت آن حمایت و امید رهبر به این نهاد است که از آن به ثروت معنوی تعبیر می شوداما فراسوی این حمایت که قوت قلب و موتور محرکه فعالیت های همه جانبه این نهاد است ، جهاد دانشگاهی با مشکلاتی روبرو است که برای حل آن فکری نشده است ستونهای این نهاد با مجموعه ارزشی از انسانهای متعهد بنا شده است که با چنگ و دندان جهاد را حفظ کرده و بدینجا رسانده اند این باور که جهاد همچنان یک نهاد باقی بماند و همچون بعضی دستگاهها ی دیگر به وزارتخانه تبدیل نشود، اینکه کسانیکه در آن حضور دارند نه یک کارمند بلکه تنها یک عضوند ، اینکه رییس و مرئوسی در این نهاد وجود ندارد مگر بنا بر ضرورت مکاتبات برون سازمانی، اینکه حتی ذره ایی از تعلقات آن به اهداف انقلابی کم نشده، اینکه همچنان با گذر بیش از 31 سال پس از پیروزی انقلاب به ساده زیستی وفادار مانده اند ، اینکه حاصل این همه دست آورد پژوهشی و علمی این نهاد با دستان خالی، مرارتهای شبانه روزی جمعی  جهادگر بدست آمده باشد و توقعی جز خدمت نداشته باشند با تجمیع تمامی اینها براستی این نهاد از چه جایگاهی در جلب حمایت های مالی دولتی برخوردار است؟
تحقیق و پژوهش با چه امکاناتی در این نهاد میسور است؟ نهاد خودگردانی که درآمد و هزینه آن کفایت سرمایه گذاری برای کارزمان بر علمی را نميکند حتماً می بایست حمایت اولیه از ستاد مرکزی و نهادهای دولتی را داشته باشد تا بعد از سپری نمودن دوره بحرانی اولیه بتواند با تلاش و درآمد لازم در استانها به اقدامات موثر بپردازد.برای ماندن باید از پشتوانه های کافی مالی و درآمدهای ثابت و مشخص شده ایی برخوردار بود اما بدلیل عدم در اختیار داشتن منابع مالی توان فعالیت های درآمد زاي این نهاد محدود شده و در صورت نداشتن درآمد کافی فعالیتها نیز دچار رکود یا کندی میشود.

*قریب به دو سال است که مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی در اين واحد ایجاد شده است، حمایت های انجام شده از این مرکز چه میزان بوده است؟
**طی نامه نگاریها و مراودات پی در پی صورت گرفته و با وجود حضور سازمانهای موازی فعالیت بر وی بخش گیاهان دارویی، این واحد با ثبت و ظهور شایستگی خود توانسته دبیری ستاد گیاهان دارویی را از سوی استاندار و نهایتاً نماینده رییس محترم جمهور بدست آورد که اگر انشاءا... به تأیید نهایی برسد با توجه به وجود بیش از 800 گونه گیاه دارویی قطب تولید و فراوری گیاهان دارویی کشور خواهد شد ، مرکز خدمات تخصصی ماهیان زینتی نیز با سرمایه گذاری قابل توجه و جذب متخصصان ،حرکت های قابل توجهی از قبیل ثبت دو اختراع چون تولید غذای ماهیان زینتی نمود، غذایی که تماماً از خارج از کشور وارد می شده است و همچنین به اصلاح ژنتیکی ماهیان زینتی پرداخته و نهایتاً می تواند از ورود ماهیان زینتی از خارج  از کشور جلوگیری نماید. با دریافت حکم مشاور ایجاد مرکزتحقیقات فضایی در شمال کشور به سراغ ایجاد این مرکز در شمال رفته ایم ، کلنگ ساخت دانشگاه 7 طبقه ایی را بر زمین زده و دهها فعالیت دیگر در حوزه های آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی را با سعی و مجاهدت اعضاء این واحد گاه به نیمه و گاه به انتها رسانده ایم اما حمایت های مالی به هنگام به این واحد می تواند شتاب بسیاری از برنامه های این واحد را که یقیناً منجر به جهاد اقتصادی خواهد شد مضاعف نموده در غیر اینصورت تحقق آن برنامه ها با همت دوستان این واحد هرچند کند باشد، با جدیت پیگیری خواهد شد. تا به ياري خداوند متعال به انچه كه رسالت هايمان برايمان تعيين كرده است برسيم .

١٠:٢٥ ٢٦/١٢/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد