٠٦:٣١ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری
شماره جديد فصلنامه "زمين شناسي ايران " منتشر شد

شماره هفدهم  فصلنامه علمي - پژوهشي " زمين شناسي ايران" از سوي پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين«مدل ساختاري و ارتباط ساختارها با كانه زايي در شمال خاوري شهربابك» ،«سن‌يابي و تحولات آذرين و دگرگوني تاقديس كوه سفيد توتك در زون سنندج – سيرجان جنوبي »،«كاربرد لايه هاي پرفسيل در تفسير چينه‌نگاري سكانسي سازند آيتامير در ناوديس‌هاي شيخ وبي‌بهره- باختر كپه داغ» و «زيست چينه‌نگاري و تعيين عمق ديرينه سازند گورپي در جنوب باختر منطقه فيروزآباد» منتشر شده است.
براساس اين گزارش، «خاستگاه كاني‌هاي صنعتي منيزيم‌دار (بروسيت – هيدرومنيزيت) در مرمرهاي چندزادي باقي آباد، يزد» ، «خصوصيات و خاستگاه كانه‌زايي طلا در واحد آتشفشاني ائوسن كاني‌سازي چشمه خوني، انارك بررسي ماهيت سيال كانه ساز و مقايسه آن با ساير انواع تيپ كانسارهاي طلا»، «رخساره‌ها و محيط‌هاي رسوبي سازند شوريجه در برش چينه شناسي حمام قلعه، جنوب كلات نادري» و «مطالعه ماهيت ژئوشيميايي ولكانيك‌هاي ترشيري و سنگ‌هاي بازالتي جوان منطقه شمال شرق بيرجند» از ديگر مقالات اين شماره از فصلنامه است. ح/الف
 
 

١٠:٠٦ ١٩/٠١/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد