١٧:٥٤ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اشتغال
دهمين گردهمايي سراسري اشتغال جهاد دانشگاهي برگزار مي شود

دهمين گردهمايي سراسري اشتغال جهاد دانشگاهي در روزهاي 28-27 ارديبهشت ماه سالجاري در شهر سنندج و با حضور برخي از مسوولين جهاد دانشگاهي، رئيس و مديران سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان، روسا واحدهاي جهاد دانشگاهي و مديران شعب سازمان در واحدهاي جهاد دانشگاهي سراسر كشور و برخي از نمايندگان نهادهاي همكار و مسوولين استاني برگزار مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان،‌ در اين گردهمايي كليه فعاليتهاي حوزه كارآفريني و توانمندسازي، مطالعات و تحقيقات كاربردي حوزه اشتغال، اطلاع‌رساني و مديريتي جهاد دانشگاهي در حوزه اشتغال و كارآفريني مورد بررسي و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

١٠:١٨ ٣١/٠١/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد