١٨:٣٠ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اشتغال
انجام طرح پژوهشي «تأثير هدفمند کردن يارانه ها بر صنايع کوچک و متوسط مستقر در شهرکهاي صنعتي استان تهران و البرز» با رويكرد اشتغال

اشتغال شعبه جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم (خوارزمي) با همکاري و حمايت مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طرح پژوهشي «تأثير هدفمند کردن يارانه ها بر صنايع کوچک و متوسط مستقر در شهرکهاي صنعتي استان تهران و البرز»را انجام مي دهد.

 به گزارش روابط عمومي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان، اکبر نجاحي مدير سازمان همياري اشتغال شعبه تربيت معلم (خوارزمي) و مجري اين طرح،اعلام کرد اين پژوهش به منظور ارزيابي نتايج طرح هدفمند کردن يارانه ها بر عملکرد صنايع کوچک و متوسط (SMEs)، در شهرک هاي صنعتي استان تهران و البرز انجام مي شود.

٠٩:٥٧ ٠٢/٠٢/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد