٠٦:٤٠ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری
ششمين شماره فصلنامه علوم زيستي و مديريتي در ورزش منتشر شد

ششمين شماره فصلنامه علوم زيستي و مديريتي در ورزش به زبان فارسي از سوي جهاد دانشگاهي منتشر شد.
گفتني است، در اين نشريه، مقالات علمي و نتايج پژوهش‌هاي كاربردي، توسعه‌اي و بنيادي پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها در حوزه‌هاي زيستي و مديريتي ورزش در اختيار علاقه مندان علوم ورزشي قرار مي‌گيرد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين «رابطة بين درصد چربي با تعدادي از عوامل آمادگي جسماني» ، «رابطه ويژگي‌هاي آنتروپومتري با تندي 50 و 100 متر شناي كرال سينه و پشت» ، «مقايسه سلامت رواني و آمادگي جسماني دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي با دانش آموزان سال ..» ، «بررسي تاثير عصاره گياه مريم گلي و مكمل غذايي كولين بر خستگي و عملكرد عضلاني» ، «بررسي دانش و مهارت‌هاي كمك‌هاي اوليه دبيران تربيت بدني و تجهيزات» ، «بررسي و مقايسة تاثير دو پروتكل تمرين مقاومتي و استقامتي بر ريسك فاتكورهاي قلبي عروقي»  منتشر شده است.
براساس اين گزارش، «اثر يك برنامه تمريني 18 جلسه‌اي بر نيمرخ‌هاي چربي و ليپوپروتئين‌هاي ...» ، « تاثير يك دوره تمرين هوازي تداومي بر سيستم ايمني خون دانشجويان پسر دانشگاه» ، « تعيين رابطه بين ابعاد آنتروپومتريك اختصاصي و قدرت دست برتر در شناگران تمرين» ، « بررسي مقايسه اثر برد و باخت و جهت گيري هدفي بر عزت نفس و خودكارآمدي» ، « تاثير 12 هفته تمرين تناوبي هوازي فزاينده و يك دوره بي تمريني » ، «بررسي رابطه بين نوآوري و كارآفريني در فدراسيون هاي ناموفق»  از ديگر مقالات منتشر شده در فصلنامه علوم زيستي و مديريتي در ورزش است.ح/الف١١:٥٢ ١٨/٠٢/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد