١٨:٣١ ٠٩/٠٤/١٤٠١
اشتغال
تشكيل كميته تخصصي اشتغال در سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان شعبه استان مركزي
يكي از اهداف كلان توسعه در اغلب كشورها ازجمله كشور ما ، كاهش بيكاري و توسعه فعاليت هاي شغلي است و اين مهم تحقق نمي پذيرد مگر درسايه برنامه ريزي نيروها و سازمانهايي كه با اين مسئله ارتباط مستقيم دارند.

 به گزارش روابط عمومي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان،‌ با توجه به اين ضرورت و در جهت توسعه بسترهاي اشتغال در استان و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و همچنين برنامه پنجم توسعه بخش اشتغال جهاددانشگاهي واحد استان مركزي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان شعبه استان مركزي اقدام به تشكيل كميته تخصصي اشتغال با حضور رياست جهاددانشگاهي واحد، معاون آموزشي و پژوهشي واحد، مدير شعبه، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي و تعدادي ازمديران و كارشناسان دستگاههاي مرتبط در حوزه اشتغال نموده است.
١٢:٠١ ٢٤/٠٢/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد