١٣:١٥ ٠٧/٠٤/١٤٠١
اشتغال
معاون اطلاع‌رساني سازمان همياري اشتغال دانش اموختگان منصوب شد

طي حكمي از سوي علي احمدي رئيس سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان مسعود اكبري به سمت معاون اطلاع‌رساني اين سازمان منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان، مسعود اكبري عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي مي باشد و رياست جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي و معاونت پشتيباني جهاد دانشگاهي صنعتي شريف را در كارنامه خود دارد.

٠٩:٣٤ ٢١/٠٣/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد