٠١:٣٦ ١٢/٠٩/١٤٠١
معرفي نشريات ادواری
شماره نهم دو فصلنامه "پژوهش سياست نظري " منتشر شد

شماره نهم دوفصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش سياست نظري" از سوي پژوهشكده علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، در شماره جديد اين دوفصلنامه مقالاتي با عناوين «حكومت‌مندي در تاريخ فلسفه سياسي» ، «تفسير دين و تأثير آن بر مفهوم آزادي در انديشه سياسي محمد مجتهد شبستري و محمدتقي مصباح يزدي» ، «تكثيرگرايي ارزشي و آزادي در انديشه آيزايا برلين» و « سرشت امر سياسي در شهر خداي آگوستين» منتشر شده است.
براساس اين گزارش، «بحران دولت – ملت وآينده احتمالي آن » ، «عناصر و روندهاي موثر بر نظام بين الملل» و «زمينه‌هاي درون نظري و برون نظري تحول در نظريه‌هاي منطقه گرايي» از ديگر مقالات اين شماره از دوفصلنامه است. ح/الف
 

١٤:٤٨ ١٨/٠٤/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد