٠٦:٢٤ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری
شماره پنجم دوفصلنامه "پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه"منتشر شد

شماره پنجم دوفصلنامه تخصصي" پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، در شماره جديد اين دو فصلنامه مقالاتي با عناوين «بررسي جامعه شناختي رابطه سرمايه اجتماعي و اعتياد اينترنتي در بين جوانان شهر همدان»، «رابطه هويت قومي و سنخيت فرهنگي با ارزش‌هاي سياسي و اجتماعي دانشجويان» ، «عوامل مؤثر بر هويت فرهنگي دانش‌آموزان اسدآباد» و «تعامل در فضاي سايبر و تاثير آن بر هويت ديني جوانان (تحليلي درباره نتايج يك پيمايش در دانشگاه كردستان) » منتشر شده است .
براساس اين گزارش، « بررسي رابطه ميزان هويت ملي و هويت قومي در بين جوانان دهدشت»، «سرمايه اجتماعي، هويت و مشاركت اجتماعي جوانان شيراز» و «تحليل گونه‌هاي گفتماني متأثر از محتواي مناسك عاشورا (از خلال تحليل گفتمان نشريات مرتبط با موضوع عاشورا) »  از ديگر مقالات اين شماره از فصلنامه است. ح/الف
 

١٤:٤٨ ١٨/٠٤/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد