٠٦:١٢ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری
فصلنامه پژوهشنامه هنرهاي ديداري منتشر شد

دومين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهشنامه هنرهاي ديداري از سوي پژوهشكده فرهنگ هنر جهاددانشگاهي منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين «متافيزيك رنگ در انديشه اسلامي و تاثير آن بر ظهور فتوت نامه اي درباره رنگ» ، «تحليل نگاره يونس و ماهر (800ه.ق.) با روش آيكونوگرافي» ، «بُترمه و اصل "ابر" در كتاب آرايي ايران » و «گفتمان تودر تو؛ بررسي دوتابلو از استاد محمود فرشچيان» منتشر شده است.
براساس اين گزارش، « نشانه شناسي تصويري هزار و يك شب؛ بررسي تطبيقي مصورهاي صنيع الملك و مارك شاگال» ، «مروري بر تقابل و تعامل ديدگاه ها در طراحي صنعتي» و «مفاهيم مرتبط با نماد مار در هنر ايران باستان در مقايسه‌‌اي تطبيقي با هنر بين النهرين و تداوم برخي مفاهيم در دوره اسلامي» از ديگر مقالات منتشر شده در فصلنامه پژوهشنامه هنرهاي ديداري است.ح/الف

١٢:٠٤ ٢٤/٠٤/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد