١٦:٢٤ ٠٥/٠١/١٤٠٢
اشتغال
امضاي قرارداد بين دفتر سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان واحد خراسان رضوي و كميته امداد امام خميني (ره)

در راستاي حمايت از مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، دفتر سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان استان خراسان رضوي با كميته امداد امام خميني (ره) آن استان قرارداد همكاري امضاء نمودند.

به گزارش ذوابط عمومي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان،براساس اين قرارداد مددجويان معرفي شده مي توانند پس از گذراندن دوره‌هاي كوتاه مدت كارآفريني و مهارتهاي كسب و كار از تسهيلات اشتغالزايي بهره مند گردند.

به گفته دكتر سخدري مدير شعبه سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان واحد استان خراسان رضوي، افراد معرفي شده از سوي كميته امداد امام خميني (ره) آن استان ابتدا از نظر ميزان توانمندي و استعداد بالقوه كارآفريني مورد سنجش و غربالگري قرار گرفته و سپس افراد مستعد و واجد شرايط در دوره‌هاي كوتاه مدت راه‌اندازي كسب و كار و كارآفريني شركت خواهند نمود.

در اين دوره‌ها انواع روش‌هاي راه‌اندازي كسب و كار، ايده و خلاقيت، قوانين و مقررات و ... به افراد آموزش داده مي شود. همچنين به منظور افزايش اثربخشي و كاهش ريسك، طرح كسب و كار مورد نظر متقاضيان، توسط جهاد دانشگاهي و با حضور اين افراد نوشته مي شود و در نهايت آنها جهت دريافت تسهيلات اشتغالزايي به بانك عامل معرفي مي گردند. پيش بيني مي شود در مرحله مقدماتي بين دو تا سه هزار نفر از مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) در اين طرح شركت نمايند.

شايان ذكر است برنامه هاي گسترده اي به‌منظور نظارت مستمر بر فعاليت اين كسب و كارها در نظر گرفته شده است. يكي از اين برنامه ها آموزش هاي تخصصي به ناظران و برگزاري نشست‌ها و ميزگردهاي كاربردي براي آنها مي باشد كه توسط جهاد دانشگاهي ارائه مي گردد.ح/الف

٠٨:١٦ ٢٧/٠٤/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد