٠٧:١٣ ١٠/٠٣/١٤٠٢
عمومي
دكتر لاريجاني:اخلاص عامل نشاط جهاد دانشگاهي است/دانش هسته‌اي بايد در آباداني كشور متبلور شود

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: جهاد دانشگاهي تلالوي عظيمي در حوزه‌هاي مختلف در جمهوري اسلامي داشته است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي لاريجاني در ديدار رييس و معاونين رييس جهاد دانشگاهي در روز تشكيل اين سازمان گفت: جهاد دانشگاهي حيات پرجوش و خروشي دارد و جزء سازمان‌هاي زنده در جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود كه با گم نكردن راهش، حالت ايستايي پيدا نكرده و فعال و رو به جلو و با عملكرد مبتكرانه و با احساس مسئوليت كارها را انجام مي‌دهد.

وي گفت: يكي از ويژگي‌هاي جهاد دانشگاهي آن است كه كارها را از روي احساس مسئوليت و با روحيه‌ي جهادي دنبال مي‌كند و با همه‌ي هستي‌اش، امور را دنبال مي‌كند، اين روحيه جهادي در نهادهايي همچون سپاه پاسداران در دوران جنگ وجود داشت كه پيشرفت‌هايي را رقم زد.

وي ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در همين رابطه تاكيد كردند كه همه نهادها فرهنگ جهادي را حفظ كنند چرا كه موتور محركه در حوزه‌هاي مختلف، داشتن فرهنگ جهادي است.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين تاكيدكرد: اخلاص و جهاد عامل نشاط جهاد دانشگاهي است.

لاريجاني در ادامه تاكيد كرد: ‌اگر دستگاه‌هاي اجرايي به جهاد دانشگاهي اعتماد كنند مي‌توانند از ظرفيت اين نهاد به خوبي استفاده كنند، مطمئنا اين موضوع از لحاظ مادي و معنوي به نفع كشور خواهد بود و به توانمندي‌هاي علمي كشور اضافه مي‌كند.

وي با اشاره به دوران رياستش در صداوسيما، گفت: هنگامي كه بنده در راديو و تلويزيون مسئوليت داشتم با اعتماد به جهاد دانشگاهي از آنها خواستيم كه كار توليد فرستاده‌هاي راديويي را شروع كنند، اين كار يك ريسك بود اما سرانجام آن اتفاق مباركي بود، البته تجربه نشان داده كه دستگاه‌هاي اجرايي موافق نيستند كه توليدات تجهيزات‌شان را به واحدهاي داخلي بسپارند بخصوص واحدهايي كه تجربه زيادي در توليد اين تجهيزات ندارند.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه جهاد دانشگاهي در حوزه‌هاي مختلف مدل‌هاي موفقي را براي پيشرفت ارائه كرده است،‌گفت: اين امر نشان مي‌دهد كه زمينه بهره‌گيري از اين دانش در ايران وجود دارد كه مي‌تواند در پيشبرد علم و فناوري در كشور مفيد باشد.

لاريجاني با طرح اين پرسش كه آيا با چنين كارهايي، مسائل كشور حل مي‌شود؟ گفت: به نظر بنده كارهاي پژوهشي از اين جنس و اقدامات انجام شده در جهاد دانشگاهي براي حل مسائل كشور كافي نيست. براي رسيدن به كشوري پيشرفته به چيزهاي ديگري نياز است به طور مثال در اتحاديه جماهير شوروي تحقيقات در حوزه‌هاي نظامي و تكنولوژي بسيار بود و حتي در حوزه‌هاي فرهنگي رمان‌ها و فيلم‌هاي درجه يكي نوشته و ساخته مي‌شد اما آيا مي‌توان گفت كه مدل جماهير شوروي يك مدل توسعه يافته بود؟ اين موضوع به خوبي نشان مي‌دهد كه براي داشتن كشوري توسعه يافته بايد كارهاي ديگري را انجام داد.

وي افزود: بايد به شرايطي برسيم تا بر اساس آن، سازوكار اداره كشور خود به خود به سمت توسعه يافتگي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي حركت كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري و تصويب اين قانون يكي از اين ابزارهاست، گفت: اگر رقابت در كشور ايجاد نشود نمي‌توان در هيچ حوزه‌اي پيشرفت داشت. البته لازم به ذكر است كه اين قانون به خوبي اجرا نمي‌شود.

لاريجاني ادامه داد: در شرايط فعلي كه كشور موقعيت خاصي دارد و دشمنان تصور مي‌كنند كه با تحريم‌ها، روي اراده مردم مي‌توانند تاثير بگذارند تكيه و توجه به توليد داخلي براي رونق اقتصاد داخلي امري مهم است كه مي‌تواند حريف را پس بزند و جنبه‌ي بازدارندگي داشته باشد اين همان موضوعي است كه مقام معظم رهبري در نام‌گذاري‌شان در خصوص رونق توليد تاكيد كردند.

وي با طرح اين پرسش كه چطور مي‌توان در جهت توجه به توليد داخلي و رونق اقتصادي كارهايي را انجام داد، گفت: زمينه‌هاي انجام اين كار به صورت بالقوه آماده است كه بايد بالفعل شود. اكنون زماني است كه بايد به جاي واردات زياد از خارج از كشور، قابليت‌هاي داخلي را بالفعل كنيم. نگاه دروني به اقتصاد داشته باشيم چرا كه اين موضوع باعث شكوفايي اقتصاد كشور مي‌شود.

نماينده مردم قم با بيان اينكه در حال حاضر مدل‌هاي مختلفي در خصوص دفاتر همكاري صنعت و دانشگاه وجود دارد كه توفيقات زيادي كسب نكرده‌ است، افزود: در همين رابطه مجلس بودجه پژوهش را براي اين دفاتر و انجام اين تحقيقات در نظر مي‌گيرد اما اينكه به چه ميزان اين بودجه‌ها براي تحقيقات و پژوهش مصرف مي‌شود مشخص نيست، به نظر ما بايد اين مدل سامان يابد.

لاريجاني در توضيح گفت: در كشورهاي غربي براي سامان يافتن وضعيت صنعت مشوق‌هايي براي صنايع ايجاد مي‌كنند كه اگر اين رويكرد در كشور نيز ايجاد شود مي‌توان توفيقاتي را به دست آورد.

وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري بر روي موسسات مبتني بر تحقيقات صنعتي و يا ايجاد رابطه بين علم و صنعت امري ضروري به شمار مي‌آيد،‌گفت: ‌با اين مدل مي‌توان به سمت توسعه‌يافتگي حركت كرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطر نشان كرد: تا زماني كه آباداني و توسعه روال منطقي پيدا نكند شيريني تحقيقات به كام مردم چشيده نخواهد شد. به طور مثال ما در حال حاضر در دانش هسته‌يي پيشرفت‌هايي كسب كرده‌‌ايم اما بايد سريعا اين امر در آباداني كشور تبلور پيدا كند.

لاريجاني خطاب به مديران جهاد دانشگاهي گفت: با توجه به وجود نيروهاي انساني و خلاق در كشور، جهاد دانشگاهي مي‌تواند موسساتي را ايجاد كند تا بر اساس آن،‌نيروهاي انساني را به دستگاه‌هاي مرتبط با امور صنعتي كشور وصل كند. اين كاري است كه از عهده جهاد دانشگاهي با داشتن تجربه مجاهدانه در حوزه‌هاي علمي و تحقيقاتي بر مي‌آيد. جهاد مي‌تواند نيروهاي انساني را به صنايع مختلف وصل كند.

رييس قوه مقننه تاكيد كرد كه مجلس آمادگي دارد قوانين لازم را در اين رابطه تصويب كند تا اين موسسات بعد از تشكيل،‌نيروهاي انساني را به بخش‌هاي توليدي و صنعتي سوق دهند.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: انتظار مي‌رود كه با تجربه 33 ساله انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي كارهاي سينمايي، تلويزيوني و موسيقي، هنر اين كشور صاحب مكتب شود.

وي يادآور شد: البته در برخي حوزه‌هاي هنري همچون خطاطي و موسيقي سنتي صاحب مكتب هستيم اما در حوزه رمان و يا فيلم نمي‌توان با قاطعيت گفت كه مكتب جمهوري اسلامي فلان چيز است.

رييس قوه مقننه ادامه داد: با ديدن آثار و يا فيلم‌هايي مشخص مي‌شود كه مكتب و تفكري پشت آن فيلم وجود دارد كه در اين رابطه مي‌توان به آثار مجيد مجيدي اشاره كرد. در زمينه نوشتن كتاب نيز آثار سيدمهدي شجاعي به خوبي نشان مي‌دهد كه يك فكري در آن وجود دارد از اين رو بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه سبك ايران در رمان و فيلم مشخص گردد.

لاريجاني از جهاد دانشگاهي خواست كه با داشتن ظرفيت‌هاي خود، در خصوص ايجاد سبك در حوزه‌هاي هنري مختلف فعاليت كند.

وي در پايان گفت: با توجه به ارتباطي كه جهاد دانشگاهي با دانشگاه‌هاي مختلف دارد مي‌تواند از اساتيد در حوزه‌هاي مختلف استفاده كند و در حوزه‌هاي فرهنگي و ايجاد سبك فعاليت‌هاي چشمگيري را داشته باشد.يادگاري: جهاد دانشگاهي با پشتيباني مجلس،‌ رويان‌هاي مختلفي را در كشور ايجاد خواهد كرد


رييس جهاد دانشگاهي با بيان اينكه اين سازمان در حوزه‌هاي مختلف كشاورزي،‌علوم انساني و پزشكي موفقيت‌هاي چشمگيري داشته است، گفت: جهاد دانشگاهي در صدد تشكيل موسسات و پژوهشگاه‌هايي همچون رويان در سراسر كشور است كه رسيدن به اين امر نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب و تصويب قوانين از سوي مجلس است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يادگاري در ديدار با رييس مجلس شوراي اسلامي در سالروز تاسيس جهاد دانشگاهي، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در سال 86 در ديدار از پژوهشگاه رويان و دستاوردهاي جهاد گفت: مقام معظم رهبري در اين ديدار فرمودند كه موسسه رويان با سه عنصر علم، ايمان و تلاش به اينجا رسيد كه در اين راه مرحوم كاظمي آشتياني بستري را براي ارتقاي رويان فراهم كردند.

وي با بيان اينكه جهاد دانشگاهي در زمينه‌هاي مختلفي همچون علوم انساني و كشاورزي فعاليت‌هايي داشته است، گفت: در تلاشيم تا همچون پژوهشگاه رويان با تغيير زيرساخت‌ها و ايجاد بسترهاي لازم، تحول راهبردي همچون پژوهشگاه رويان در كشور ايجاد كنيم.

رييس جهاد دانشگاهي با بيان اينكه واحدهاي مختلف جهاد در سطح كشور موفقيت‌هايي در سطوح مختلف داشته‌اند، گفت: با وجودي كه واحدهاي استاني جهاد دانشگاهي صددرصد توقع ما را برآورده نكرده‌اند اما اخيرا برخي از واحدهاي ما در حوزه‌هاي نفت و گاز ورود پيدا كرده‌اند و موفقيت‌هاي چشمگيري داشته‌اند.

يادگاري با بيان اينكه جهاد دانشگاهي در حوزه علوم پزشكي كارهاي خوب و ارزنده‌اي انجام داده است گفت: در تلاشيم تا در كشور رويان‌هاي مختلف را تاسيس كنيم تا به امر پژوهش بپردازند، رسيدن به اين هدف نيازمند فراهم شدن زمينه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم است كه بستر آن را مجلس مي‌تواند براي جهاد دانشگاهي با تصويب قوانيني فراهم كند.

وي با بيان اينكه مجلس در دوره‌هاي هشتم و نهم بسترهاي خوبي را براي جهاد دانشگاهي فراهم كرده است،‌ گفت: در همين رابطه نمايندگان در استان‌هاي مختلف تعاملات فكري بسيار خوبي را با جهاد دانشگاهي داشته و ما فكر مي‌كنيم كه مي‌توانيم اين ارتباطات را با دو قوه مجريه و مقننه بيشتر كنيم.

رييس جهاد دانشگاهي همچنين با تبريك سالروز تشكيل جهاد دانشگاهي در شانزده مرداد سال 59، به ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين سازمان در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اشتغال‌زايي پرداخت.

به گزارش ايسنا، در ادامه قاضي مغربي معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي با اشاره به فعاليت‌‌هاي اين سازمان در سال‌هاي 90 و 91 در حوزه‌هاي مختلفي همچون علوم انساني و كاربردي، پزشكي و كشاورزي،‌ گفت:‌ در همين راستا جهاد دانشگاهي فرستنده‌هاي راديويي را با برد يك مگابايت در كشور ساخته است كه از اين لحاظ جزء سه كشور معتبر دنيا از لحاظ دستيابي به اين فناوري رسيده است.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي پژوهشي جهاد در حوزه پزشكي گفت:‌ در همين رابطه پژوهشگاه ابن‌سينا براي درمان ناباروري افتتاح شده است و با عقد قراردادي درصدد هستيم تا بيمارستان سلول درماني را در بومهن تاسيس كنيم.

معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي، تاسيس مركز خدمات تخصصي توليد عصاره گياهي و اخذ مجوز توليد دو داروي گياهي چاقي و لاغري را از ديگر كارهاي مهم جهاد برشمرد.

‌قاضي مغربي با بيان اينكه جهاد دانشگاهي هشتاد درصد بودجه را خود تامين مي‌كند، گفت: ما تنها بيست درصد بودجه را از دولت تامين مي‌كنيم كه اين رويكرد باعث پويايي جهاد شده است. از اين لحاظ مي‌توان با قاطعيت گفت كه سرمايه‌گذاري در جهاد دانشگاهي براي انجام كارهاي پژوهشي بازدهي بسيار بالايي خواهد داشت.

وي با بيان اينكه جهاد دانشگاهي بر روي صنايع نظامي تمركز بسياري كرده است،‌ گفت: در همين راستا انواع موتورها را براي اژدرهاي هوا به دريا در صنايع دريايي سپاه ساخته‌ايم.

به گزارش ايسنا، در ادامه ايماني معاون آموزشي جهاد دانشگاهي و رييس دانشگاه علم و صنعت با ارائه گزارشي از اين حوزه كاري جهاد گفت: سياست آموزش جهاد متكي بر پژوهش است و در سه شاخه علمي و كاربردي، آموزش عالي و آموزش تخصصي دوره‌هايي را برگزار مي‌كند، دوره‌هايي كه طبق بررسي‌هاي ما منجر به ايجاد اشتغال شده است.

وي با بيان اينكه معاونت آموزش جهاد بسته‌هاي آموزشي را براي دستگاه‌ها فراهم كرده است،‌ گفت: در همين راستا آمادگي داريم كه آموزش‌‌هاي كاربردي را در صورت تمايل براي نمايندگان برگزار كنيم.

معاون آموزشي جهاد دانشگاهي و رييس دانشگاه علم و صنعت در ادامه اظهار كرد: زماني برخي‌ها مي‌خواستند جهاد را منحل و يا ادغام كنند اكنون اين دوره‌ها گذشته است و جهاد نشان داده كه مي‌تواند روي پاي خود بدون هيچگونه ادعا و سر و صدا بايستد، جهاد تمامي فشارها را تحمل كرد و اكنون دوباره ميدان را در دست گرفته است،‌ الگويي كه دستگاه‌هاي داخلي مي‌توانند به خوبي از آن استفاده كنند.

به گزارش ايسنا، در ادامه زجاجي معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي با بيان اينكه شعار امسال جهاد دانشگاهي، جهاد فرهنگي و بيداري اسلامي است گفت: در همين راستا روح و فرهنگ جهادي در تمامي كارهاي اين سازمان تنيده شده است.

وي با اشاره به فعاليت ايكنا خبرگزاري قرآني گفت: اين خبرگزاري در سال گذشته علاوه بر شانزده سرويس‌اش، سه سرويس قرآن و اقتصاد، قرآن و سلامت و روشن‌دلان را راه‌اندازي كرد و در شهريور ماه نيز مسابقات بين‌المللي دانشجويان مسلمان جهان را با حضور نمايندگاني از حدود 60 كشور جهان در تبريز با هدف اشاعه فرهنگ قرآني برگزار مي‌كند.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي با بيان اينكه سايت ويژه‌اي به نام بيداري اسلامي در سازمان دانشجويان افتتاح شده است، گفت: در خبرگزاري ايسنا و ايكنا نيز چنين سرويسي وجود دارد.

به گزارش ايسنا، ديدار امروز رييس و معاونان جهاد دانشگاهي با علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي به مناسبت سالروز تاسيس اين سازمان انجام شد.

٢١:٠٠ ١٦/٠٥/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد