٠٧:٠٨ ٢٩/٠٥/١٤٠١
آموزشي
سامانه آموزش‌هاي الكترونيكي معاونت آموزشي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان راه‌اندازي شد.
معاونت آموزشي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان در راستاي توسعه فعاليت‌هاي آموزشي و به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش ، سامانه آموزش‌هاي الكترونيكي خود را راه‌اندازي نمود.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان مهندس تيموري معاون آموزشي اين واحد با اعلام این خبر افزود: در راستاي سياست‌هاي كلي معاونت آموزشي جهاددانشگاهي و براساس برنامه پنجم توسعه بخش آموزش جهاددانشگاهي در سال جاري، ارائه آموزش‌هاي مورد نياز صنايع و دستگاه‌هاي اداري استان با بهره‌گيري هر چه بيشتر از فناوري اطلاعات و ارتباطات، در رأس فعاليت‌هاي اين واحد قرار گرفت . در اولين گام سامانه آموزش‌هاي الكترونيكي اين معاونت راه‌اندازي ، و در حال حاضر به آدرس http://128.140.32.214/esfahan در دسترس مي‌باشد. تيموري افزود : اين معاونت توسعه و تجهيز سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سامانه آموزش‌هاي مجازي را در دست پيگيري و اقدام داشته و آمادگي خود را جهت همكاري با كليه صنايع و دستگاه‌هاي اداري استان به منظور برگزاري آموزش‌هاي مورد درخواست به صورت الكترونيكي اعلام مي‌دارد. در اين راستا محتواي الكترونيكي دوره آموزشي طرح سلمان ويژه مديران دستگاه‌هاي اداري استان توليد و براساس توافق و هماهنگي انجام‌شده با دفتر آموزش‌وپژوهش استانداري اصفهان اين دوره به مدت 40 ساعت به صورت الكترونيكي برگزار مي‌گردد. لازم به ذكر است آموزش‌هاي الكترونيك به صورت همزمان و غيرهمزمان بوده و در سامانه‌ي آموزش‌هاي الكترونيك اين معاونت هر دو روش امكانپذير بوده و استانداردهاي آموزش الكترونيك (SCORM) لحاظ شده است.
١٤:٣٩ ٢٨/٠٥/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد