٠٦:٣٢ ٢٩/٠٥/١٤٠١
آموزشي
برگزاري آزمون تعيين سطح دوره‌هاي ESP ويژه كاركنان شركت سهامي ذوب‌آهن

آزمون تعيين سطح دوره‌هاي تخصصي زبان انگليسي (ESP) ويژه كاركنان شركت ذوب‌آهن، توسط جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان انجام شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ، به منظور اجراي دوره‌هاي تخصصي زبان انگليسي (ESP) ويژه كاركنان شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان ، آزمون‌هاي تعيين سطح در سه مرحله برگزار گرديد. در اين آزمون‌ها كه توسط مركز آموزش شماره 1 جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان برگزار شد كارشناسان، مديران مياني و ارشد شركت حضور داشتند.

١٢:٤٤ ٠١/٠٦/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد