٠٧:٣٩ ٢٩/٠٥/١٤٠١
آموزشي
آغاز دوره‌هاي آموزشي تخصصي ويژه روحانيان در سنندج

معاون آموزش جهاد دانشگاهي واحد كردستان از آغاز دوره‌هاي آموزشي ويژه روحانيان در سنندج خبر داد.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد كردستان سيروان صيدي كردستان، با اشاره به اينكه در اين راستا شش دوره آموزشي كوتاه مدت در مراكز آموزشي جهاد دانشگاهي واحد كردستان برگزار مي شود، گفت: اين دوره هاي آموزشي از روز شنبه 11 شهريور تا 9 آبان ماه سال جاري ادامه دارد. وي با اعلام اينكه 472 نفر از علماي اهل سنت در اين دوره آموزشي شركت مي كنند، اظهار كرد: دوره هاي آموزشي براي 9 هزار و 220 نفر ساعت برگزار مي شود. صيدي افزود: اين دوره هاي آموزشي در رشته هاي مهارت نوين تدريس، روش تحقيق، ترجمه متون زبان عربي، آموزش علمي مهارت هاي بين شخصي، مقاله نويسي علمي مقدماتي، مقاله نويسي علمي پيشرفته و spss بوده است.

وي بيان كرد: دوره آموزشي مهارت نوين تدريس در 12 ساعت، روش تحقيق در 15 ساعت، ترجمه متون زبان عربي در 30 ساعت، آموزش علمي مهارت هاي بين شخصي در 24 ساعت، مقاله نويسي علمي مقدماتي در 16 ساعت و مقاله نويسي پيشرفته نيز در 16 ساعت برگزار خواهد شد. معاون آموزش جهاد دانشگاهي واحد كردستان اعلام كرد: اين دوره هاي آموزشي با هدف به روز كردن اطلاعات طلاب، ارائه اطلاعات علمي روز به طلاب و روحانيون برگزار شده است. وي با اشاره به اينكه اين دوره هاي آموزشي در راستاي تفاهم نامه مركز بزرگ اسلامي غرب كشور و جهاد دانشگاهي واحد كردستان برگزار مي شود، يادآور شد: در آينده نزديك دوره آموزشي كوتاه مدت در رشته هاي مختلف براي طلاب برگزار مي شود.

٠٧:٠٩ ١٤/٠٦/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد